Tiit Land

Tallinna Tehnikaülikooli rektor

Tiit Land on Tallinna Tehnikaülikooli rektor. Ta on lõpetanud 1989. aastal Tartu Ülikooli keemia erialal ning kaitsnud 1994. aastal doktoritöö Stockholmi Ülikoolis neurokeemia ja neurotoksikoloogia erialal. Pärast doktorikraadi omandamist töötas 1994−1999 Ameerika Rahvuslikus Terviseinstituudis (National Institutes of Health) järeldoktori ning teadurina ning 1999−2006 Stockholmi Ülikooli neurokeemia osakonnas teaduri ja õppejõuna. 2007. aastal valiti ta Tallinna Ülikooli keemia professoriks. 2008−2011 töötas Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi direktorina. 2011. aastal valiti ta Tallinna Ülikooli rektoriks, kellena töötas pärast teistkordset valimist 2016. aastal kuni 2020. aasta sügiseni. Tema teadustegevuse põhisuunad on raua ainevahetusega seotud mehhanismide ning sellega seotud haiguste molekulaarsete põhjuste uurimine organismides.

×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.