Meist

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures. Meie missioon on aidata kaasa tulevikku vaatavale poliitikakujundusele.

Arenguseire Keskus viib läbi uurimisprojekte erinevatel teemadel, mille eesmärk on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine ning uute trendide ja arengusuundade avastamine. Uuringute läbiviimisel lähtume erinevatest võimalikest arengutest ja töötame välja alternatiivseid stsenaariume.

Meie uuringute meeskondadesse on kaasatud tunnustatud eksperdid Eestist ja välismaalt. Kõigi uurimisprojektide puhul kaardistatakse praegune olukord, süstematiseeritakse olemasolevate uuringute tulemused ning vajadusel viiakse läbi lisauuringuid. Uuringute läbiviimisel lähtutakse erinevatest võimalikest arengutest. Viimases etapis luuakse alternatiivsed stsenaariumid aastani 2030 ning tuuakse välja otsustuskohad poliitikakujundajatele. 

ASK sekkumisloogika

Arenguseire Keskuse töötajate kontaktid leiad siit

Arenguseire tegevuskava 2021.

Üldine kontakt

Toompea 1 (Komandandi maja)
arenguseire@riigikogu.ee
+372 631 6923

Postiaadress

Arenguseire Keskus
Lossi plats 1a
15165 Tallinn, Eesti

×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.