Eesti Arengufondi raportid

Eesti Arengufond oli Riigikogu poolt asutatud avalik-õiguslik organisatsioon, mille eesmärk oli toetada positiivseid muutusi Eesti majanduses investeerimistegevuse, arenguseire- ja kasvuprogrammide kaudu. 2016. aastal Eesti Arengufond likvideeriti.

 

Raportid Riigikogule

Nutika spetsialiseerumise raportid

Nutika spetsialiseerumise raportid − tervise tehnoloogiad

Energeetika raportid

Globaalse ettevõtlusmonitooringu (GEM) raportid

Globaalse ettevõtluse arendamise indeksi (GEDI) raport

Väljaande Eesti Fookuses raportid

Mõttealgatused

Väljaanne Spikker

×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.