Meist

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu juures. Meie missioon on aidata kaasa tulevikku vaatavale poliitikakujundusele.

Arenguseire Keskus viib läbi erinevatel teemadel uurimisprojekte, mille eesmärk on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine ning uute trendide ja arengusuundade avastamine. Uuringute läbiviimisel lähtume erinevatest võimalikest arengutest ja töötame välja alternatiivseid stsenaariume.

Meie uuringute meeskondadesse on kaasatud tunnustatud eksperdid Eestist ja välismaalt. Kõigi uurimisprojektide puhul kaardistatakse praegune olukord, süstematiseeritakse olemasolevate uuringute tulemused ning vajadusel viiakse läbi lisauuringuid. Uuringute läbiviimisel lähtutakse erinevatest võimalikest arengutest. Viimases etapis luuakse alternatiivsed stsenaariumid aastani 2030 ning tuuakse välja otsustuskohad poliitikakujundajatele. 

ASK sekkumisloogika

Arenguseire nõukoda

Arenguseire Keskuse juurde moodustatud arenguseire nõukoja eesmärk on arenguseire sõltumatuse tagamine. Nõukoja peamisteks ülesanneteks on kinnitada arenguseire tegevuskava ning teostada järelevalvet selle täitmise üle. Arenguseire nõukoja liikmed leiad SIIT.

Arenguseire Keskuse töötajate kontaktid leiad SIIT

Enne Arenguseire Keskust viis arenguseiret Eestis läbi Eesti Arengufond, aastail 2006−2016 valminud raportid leiad SIIT.

×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.