Allan Puur

Tallinna Ülikooli demograafiakeskuse juhtivteadur

Allan Puur on Eesti rahvastikuteadlane ja Tallinna Ülikooli demograafiakeskuse juhtivteadur. Ta oli 2017. aastal ilmunud Eesti inimarengu aruande peatüki „Ränne ja rahvastikumuutused Eestis ning Euroopas” toimetaja. Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku projekti raames integreeris Allan Puur oma uurimismeeskonnaga EIA demograafilise prognoosi ja hõivemuutuse võimalikud variandid, mis aitasid paremini aru saada hõivatute arvu ja osakaalu tulevikudünaamikast Eestis. /Uuendatud 13.06.2018

Seotud videod

14.06.2018 Konverents "Teistmoodi tulevik”, Raul Eamets ja Allan Puur

Arenguseire Keskuse konverents „Teistmoodi tulevik” toimus 13. juunil 2018 Riigikogu konverentsisaalis.

Tartu Ülikooli majandusprofessor Raul Eamets ja Tallinna Ülikooli demograafiakeskuse juhtivteadur Allan Puur rääkisid konverentsil pikaajalisest tööjõu pakkumisesest ning hõive- ja rahvastikustsenaariumidest.

Vaata veel

Seotud üritused

13.06.2018 Konverents „Teistmoodi tulevik” (2018)

Konverentsil ettekandmisele tulnud uurimistööd on tehtud Arenguseire Keskuse kolme uurimissuuna – tootlikkus, (e-)valitsemine ja tööturg – raames. Konverentsil tutvustati esmakordselt (e-)valitsemise tuleviku uuringu lõpptulemusi.

Vaata veel
×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.