Globaalsed jõujooned

Globaalsete jõujoonte muutuste stsenaariumid

Uuring
Laadi alla PDF (206.48 KB)

Arenguseire Keskus koostas globaalsete jõujoonte uurimissuunas taustaraporti, kus analüüsiti globaalsete arengute alternatiivseid stsenaariume, mille on loonud erinevad organisatsioonid üle maailma, ning toodi välja nende stsenaariumide tähendus Eesti jaoks. Analüüsi tulemusena valmis kolm metastsenaariumi.

Globaalne koostöö

Stsenaariumis on kesksel kohal vastastikune sõltuvus ja keskendumine koostööst tulenevale absoluutsele kasule. Reeglitel põhinev riigikeskne maailm. Väikeriikide ja mitteriiklike organisatsioonide piiratud võimalused.

Rahvuslik huvi

Stsenaariumis on esikohal blokistunud geopoliitika ja suurriikide vaheline usaldamatus. Mõnes valdkonnas toimib ad hoc koostöö. Keskendumine suhtelisele kasule. Konkurents blokkide vahel ja protektsionistliku majanduspoliitika dominatsioon.

Avatud võrgustikud

Stsenaariumi iseloomustab riiklike ja mitteriiklike organisatsioonide mitmekesisus rahvusvahelistes suhetes. Avatud, kuid ebastabiilne maailmakorraldus. Riikide legitiimsus on kahtluse all ja suured erafirmad pakuvad neile väljakutseid. Nõrgad riigid on raskustes ja valitsevad väga erinevad arengusuunad.

Poliitikakujunduse puhul tuleb arvesse võtta võimalikke alternatiivseid arenguid. Kui maailma iseloomustab tihedam koostöö, pakub see Eestile uusi võimalusi, kuid ka kohustust sellesse koostöösse rohkem panustada. Suurem panustamine võib omakorda tekitada sisepoliitilist rahulolematust. Kui juhtivaks jõuks on suurriikide kitsalt defineeritud rahvuslikud huvid, võib see sundida Eestit tegema mustvalgeid valikuid maailmas kujunenud riikide blokkide vahel. Eesti võib muutuda etturiks nii päris- kui ka majandussõdades. Avatud võrgustiku stsenaarium võib pakkuda palju mitmekesiseid võimalusi ja suurendada väikeriigi haaret. Sellega võib aga kaasneda usaldamatus ja legitiimsuse puudumine keskkonnas, mida iseloomustab pidev majandustuultes kõikumine ja määramatus.

×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.