Suur vesinikupäev „Kas Eesti on vesinikurongist maha jäämas?”

22.10.2020

Kui fossiilsetest kütustest tulevikus loobutakse, siis kas alternatiivi pakub vesinik? Milliseid rolle saab vesinik energiasüsteemis täita? Millised on vesiniku kasutuselevõtuga kaasnevad plussid ja miinused? Kuidas viia vesinikutehnoloogiad masskasutusse?

Konverentsi PILDID.

Vesinikust rääkides jagunetakse harilikult kahte leeri. Ühed leiavad, et küpseid vesinikutehnoloogiaid on turul piisavalt ning mitmetes valdkonnas saaks juba suuri samme astuda. Teised küsivad kahtlevalt, kust see keskkonnasõbralik ehk rohevesinik tuleks, mis see maksaks või kui hästi oleks tagatud ohutus.

Vesinikupäeval rääkisime sellest, milliseid rolle saab vesinik tuleviku energiasüsteemis täita. Aga ühtlasi tegime ka inventuuri küsides, kui kaugel oleme vesinikutehnoloogiate kasutamisega, millised takistused tuleb ületada ja kuidas seda teha?

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson esitles Euroopa Liidu vesinikustrateegiat, tutvustamisele tuli hollandlaste ambitsioonikad vesinikuprojektid, poliitikakujundajad rääkisid vesiniku kasutuselevõtu plaanidest ning teadlased andsid ülevaate vesinikutehnoloogiatest ja nende majanduslikust tasuvusest. Ettevõtjad tutvustasid oma plaane ja tegevusi vesiniku kasutuselevõtuks ning päeva lõpetas vestlusring, kus arutati vesiniku kasutuselevõtu väljavaadete ja takistuste üle.

Ajakava ja esinejad

22. oktoober 2020

Euroopa Liidu vesinikustrateegia

Kadri Simson ja Kitti Nyitrai

Hollandi vesinikurongi projekti tutvustus (inglise keeles)

Ettekande materjalid

Keskkonnaministeeriumi plaanid vesiniku kasutuselevõtuks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi plaanid vesiniku kasutuselevõtuks

Ettekande materjalid

Vesinikutehnoloogiate tutvustus, sh ohutus

Ettekande materjalid

Vesinikutehnoloogiate majanduslik valik

Ettekande materjalid

Vesinikuturg ja -taristu

Ettekande materjalid

Vesinikuvedur

Ettekande materjalid

Tea Danilov Juhataja

Vestlusring: vesiniku tulevik Eestis

Aavo Kärmas – Enefit Greeni juhatuse esimees, Jaak Kaabel – TS Laevade endine juhatuse esimees, Merike Saks – Elroni juhatuse esimees, Aivo Adamson – Alexela tegevjuht, Rene Tammist – Utilitase arendusjuht, Kalev Kallemets – Fermi Energia juhatuse liige, kaasasutaja
Vestlusringi juhib Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Arutelus osalesid

Päeva juhtis Tartu Ülikooli teadur Ove Oll

×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.