Raul Eamets

Tartu Ülikooli majandusprofessor

Raul Eamets on Eesti majandusteadlane ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ning makroökonoomika professor. Raul Eamets on paljude kodumaiste ja rahvusvaheliste uuringute ja analüüside autorina panustanud Eesti tööturu, migratsioonipoliitika ja hariduspoliitika aruteludesse. Näiteks juhib ta koos prof Tammaruga praegu 3-aastast projekti RITA-ränne ning panustas ka Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku projekti tööjõu pikaajalise pakkumise eeluuringu juhina. Muude kohustuste seas osaleb ta ka OSKA programmi ekspertnõukogus ning juhib Eesti eelarvenõukogu. /Uuendatud 13.06.2018

Seotud videod

14.06.2018 Konverents "Teistmoodi tulevik”, Raul Eamets ja Allan Puur

Arenguseire Keskuse konverents „Teistmoodi tulevik” toimus 13. juunil 2018 Riigikogu konverentsisaalis.

Tartu Ülikooli majandusprofessor Raul Eamets ja Tallinna Ülikooli demograafiakeskuse juhtivteadur Allan Puur rääkisid konverentsil pikaajalisest tööjõu pakkumisesest ning hõive- ja rahvastikustsenaariumidest.

Vaata veel

Seotud üritused

13.06.2018 Konverents „Teistmoodi tulevik” (2018)

Konverentsil ettekandmisele tulnud uurimistööd on tehtud Arenguseire Keskuse kolme uurimissuuna – tootlikkus, (e-)valitsemine ja tööturg – raames. Konverentsil tutvustati esmakordselt (e-)valitsemise tuleviku uuringu lõpptulemusi.

Vaata veel
×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.