Globaalsed jõujooned

Seame sihid aastaks 2035. Ülemaailmsed energeetika tuleviku stsenaariumid

Uuring
Laadi alla PDF (382.46 KB)

Arenguseire Keskuse tellimusel valmis uurimistöö, mis käsitles rahvusvahelise erialakirjanduse alusel ülemaailmseid energeetika tuleviku stsenaariume ja nende mõju Eestile. Töö tulemusena valmis neli nn metastsenaariumi.

Halb majandus, kuumem maailm

Stsenaarium materialiseerub juhul, kui COVID-19 majandusliku kulukuse halvimad ennustused tõeks osutuvad. Pikast majanduslangusest tingituma kutsutakse 2020.–2030. aastaid kliimamuutuse osas „kaotatud aastakümneks“, mil riikide poliitikad on killustunud ja tegevused kooskõlastamata. Selles stsenaariumis viib ootamatu pandeemiaga tegelemise suutmatus (tõsisema) pikaajalise kliimakriisini.

Lennukas innovatsioon

Stsenaarium eeldab, et COVID-19 koos juba olemasolevate pingetega ühiskonnas loob energia, mis on vajalik kiireks turu juhitud üleminekuks puhtale energiale. Maailma praeguses olukorras on selle stsenaariumi kesksed kujud ettevõtjad, kes toetavad läbimurdeid tehnoloogias. Enamik riike pooldab rohelist taastumist ning investeerib ergutamise eesmärgil suurtesse energiataristuprojektidesse ja agressiivsetesse energeetikavaldkonna teadus- ja uurimisprogrammidesse.

Suur riik

Stsenaarium tähendab riigi rolli suurenemist. Nagu mõned targad ennustavad, muudab COVID-19 riigi suuremaks ja mõjukamaks. Rahvusvahelised kliimategevuskavad taaselustuksid, kannustades rahvusvahelist võidujooksu süsinikusisalduse vähendamise suunas. Samas võib stsenaariumil olla negatiivseid kaasmõjusid. Näiteks võivad riigi poliitikad olla struktureeritud viisil, mis valivad tahtmatult võitva tehnoloogia. Teine selle stsenaariumi murettekitav trend on riigi jõuline sekkumine isikuvabadustesse kõigis elu aspektides.

Must hobune

Stsenaarium on pühendatud laiatarbetehnoloogiale, mis muudaks nii energiamajandust kui leviks ka enamikesse teistesse majandussektoritesse. Laiatarbetehnoloogia kasutamine alandaks tehnoloogia kulukust kasutajate jaoks ning tooks kaasa uute leiutiste laine, mis avalduks uudsetes toodetes ja protsessides. Hiljuti hakkasid teadlased tunnustama tehisintellekti järgmise laiatarbetehnoloogiana. Tehisintellektil on energeetikas mitmeid kasutusviise, see tõotab olemasolevate energiasüsteemide revolutsioonilist muutumist.

Riik mängib rolli kõigis neljas metastsenaariumis, mis on käesoleva uurimuse käigus välja töötatud. Nimetatud stsenaariumidel on Eesti jaoks oluline tähtsus, kuna riigil on keskne positsioon heidete vähendamisel suurema sissetulekuga riikides, kuhu kuulub ka Eesti. Riigi roll ulatub väiksemast panusest ettevõtluse toetamisse „Lennuka innovatsiooni“ stsenaariumis palju suurema panuseni „Suurte riiklike lahenduste“ stsenaariumis, kus keskvalitsus puhtale energiale üleminekut jõuliselt toetab. Halvim stsenaarium, mida kirjeldab „Halb majandus, kuumem maailm“, manitseb otsustajaid ohtude eest, mis võivad tuleneda majanduse pikaleveninud langusest ja kliimaga mittetegelemisest.

Laiatarbetehnoloogia kiiret kasutuselevõttu, mida kirjeldab „Musta hobuse“ stsenaarium, võib avalik toetus tuntavalt kiirendada.

×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.