Raporti “Õpetajate järelkasvu tulevik” pressiesitlus

17.11.2023

Arenguseire Keskus tutvustas 17. novembril raportit “Õpetajate järelkasvu tulevik”, mis annab ülevaate Eesti koolivõrgu ning õpetajate järelkasvu tulevikuväljavaadetest ja väljakutsetest.

2040. aastal on Eestis tervikuna kooliealisi lapsi ligikaudu 13% tänasest vähem, samas kui Tallinnas ja Tartus õpilaste arv jätkuvalt kasvab. Tavaliseks on saanud õppekeelest erinev kodune keel ja hariduslikud erivajadused, süvenenud on erinevused perede sotsiaalmajanduslikes näitajates. Õpetajatel on tulnud kohaneda sellega, et õpilased kasutavad kodutöödes tehisaru abi. Eesti koolides on kõrvuti töötamas viis õpetajate generatsiooni, igaüks oma väärtuste ja ootustega nii töökeskkonnale, tööhüvedele kui ka karjäärimudelile.

Uurimissuunas “Õpetajate järelkasvu tulevik” käsitleme, mida tähendavad käimasolevad trendid õpetajate vajadusele ja õpetajakutse valinutele. Räägime värskest koolivõrgu ruumianalüüsist ning võimalustest koolivõrgu ümberkorraldustega õpetajate nappust leevendada. Tutvustame maakoolide, linnakoolide ning Tartu-Tallinna koolide tulevikustsenaariumeid, tuues esile võtmetegurid, millest sõltub õpetajate järelkasv Eestis aastani 2040.

Esitletav raport:

17.11.2023

Õpetajate järelkasvu tulevik. Trendid ja stsenaariumid aastani 2040

Eesti koole paigutatakse sageli eksamitulemuste alusel pingeritta, võtmata arvesse, et koolide lähtekohad heade (õpi)tulemuste loomiseks on väga erinevad. Koolide tõhusus sõltub ka koolivälistest teguritest ehk sellest, mida kool ei saa muuta. Eesti põhikoolide suurus, õpilaste arv õpetaja kohta, õpilaskoha kulud, perede taustakarakteristikud ja hariduslike erivajadustega õpilaste osakaal erinevad mitmekordselt: kumulatiivselt ligi kuus korda.

Raportit tutvustasid Arenguseire Keskuse ekspert ja uurimissuuna juht Eneli Kindsiko ning EBS-i vanemteadur André Veski (ettekande slaidid, pdf, 4,7 MB).

Uurimissuuna tulemusi kommenteerisid Riigikogu liige, endine haridus- ja teadusminister (Eesti Reformierakond) Liina Kersna, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põld ning Lääneranna vallavanem Ingvar Saare.

Arutelu juhtis Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Kontakt ja lisainfo:
Маrina Васhmann
Arenguseire Keskuse kommunikatsioonispetsialist
M: +372 56456600
E: marina.bachmann@riigikogu.ee

Üritusega seotud uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.