Dr Saara Tamminen: Keskkonnaalase maksureformi võimalikud stsenaariumid Soomes

19. novembril 2021 toimunud Arenguseire maksukonverentsil “Kas Eesti maksusüsteem vajab muutmist?” esinenud Soome Innovatsioonifondi Sitra juhtivspetsialist dr Saara Tamminen tutvustas keskkonnaalase maksureformi võimalikke stsenaariume Soomes.

Ettekandes „Keskkonnaalase maksureformi võimalikud stsenaariumid Soomes“ räägib dr Saara Tamminen, et keskkonnamaksud ei tegele ainult CO2 heite vähendamisega, murekohtadeks on ka loodusressursside üleliigne tarbimine, liialt suur prügi hulk ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. Neid probleeme aitab lahendada lai valik meetmeid – alustades regulatsioonidest ja teadlikkuse kasvatamisest ning lõpetades keskkonnamaksude reformimisega, rääkis Tamminen. Samuti muutub ringmajandus järjest olulisemaks, sest see aitab vähendada uute loodusressursside kasutuselevõttu.

Ettekandes rõhutati, et keskkonnaalane maksureform on vajalik ajutiselt, kuni olukord ülalnimetatud probleemidega paraneb ja C02 heide ei ületa looduskeskkonna sidumisvõimet. Keskkonnaalane maksureform seisneb keskkonnaga seotud maksude tõstmises ja selle arvelt teiste maksude, eelkõige tulumaksu langetamises. Tulumaksu vähendamine näiteks madalamatele sissetulekutele on oluline toimetulekuraskuste ärahoidmiseks, sest keskkonnamaksud on reeglina tarbimismaksud ja neid maksavad suhteliselt enam just madalama sissetulekuga inimesed.

SITRA pakkus välja kolm erinevat võimalust, kuidas keskkonnamakse tõsta ja muid makse vähendada, rõhutades, et täpsema valiku nende vahel peavad tegema poliitikud. Kindlasti peaks keskkonnamakse tõstma tasapisi ja teatama pikalt ette, et kõik saaksid aegsasti selleks valmistuda.

Kõik konverentsi ettekanded ja materjalid leiad SIIT.

29.11.2021 Vaata veel videoid

Viimased videod

29.04.2022Väärtused kui inimvara

Veebiseminar “Milline tulevik ootab Eesti peresid?”

28. aprillil 2022 toimus Arenguseire Keskuse veebiseminar “Milline tulevik ootab Eesti peresid?”.

Agnieszka Chłoń-Domińczak: usaldust pensionisüsteemi vastu on kerge kaotada

Eesti pensionisüsteem on praegu poolik ja sellel puudub selge loogika, näiteks on meil kaks vabatahtlikku sammast. Kui aga panna teine ja kolmas sammas omavahel kokku, siis on vaja kogu süsteem uuesti läbi mõelda, öeldi 24. märtsil toimunud Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Kogumispensionide süsteem Eestis – kuhu edasi?“. Professor Agnieszka Chłoń-Domińczak rõhutas, et usaldust pensionisüsteemi vastu on kerge kaotada, kuid väga raske uuesti üles ehitada.

Vaata kõiki videoid

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.