Maria Volanen: Soome tehnoloogiatööstuse vaade maksude tulevikule

19. novembril 2021 toimunud Arenguseire maksukonverentsil “Kas Eesti maksusüsteem vajab muutmist?” tutvustas Soome tehnoloogiatööstuste liidu maksukorralduspoliitika juht Maria Volanen sektori vaadet maksude tulevikule.

Ettekandes „Soome tehnoloogiatööstuse vaade maksude tulevikule“ rääkis Maria Volanen jätkusuutlikust maksusüsteemist komponentide lõikes. “Soome tehnoloogiettevõtted lõid teekaardi, et jõuda süsinikuneutraalseks,” ütles ta. Teekaardis on olulisel kohal elektrifitseerimine ja digitaliseerimine. “Kogu kliimaneutraalsusele ülemineku protsessi jooksul on oluline stabiilne tegevuskeskkond, maksukindlus ja selge pikaajaline strateegia, et ettevõtetel oleks aega valmistuda.”

Tulevikukindlas maksusüsteemis on neli komponenti: rohelisus (green), digitaalsus (digital), võrdsus (fair) ja globaalne koostöö (global co-operation). “Maksude kontekstis ei tohiks me mõelda ainult keskkonnale, vaid maksusüsteemile tervikuna. Teisalt tuleb mõju keskkonnale alati arvesse võtta, kui tehakse laialdasi seadusemuudatusi,” märkis Volanen. “Kuna kliimaneutraalsuse suunas on liikuma hakanud ka mitmed Euroopa-välise piirkonnad, on väga oluline arendada rohetehnoloogiaid, mida annab eksportida.“ Soome rohetehnoloogiate ekspordipotentsiaal on Volaneni sõnul hinnanguliselt 30 miljardit eurot aastas.

Maksusüsteemi digitaalsuse suurendamiseks on minimaalselt oluline harmoniseerida Euroopa Liidu riikide vahel maksuraportid, misjärel saab harmoniseerida ka maksuarvestust ja liikuda reaalaja maksunduse suunas. “Maksusüsteem peaks tagama võrdse kohtlemise. See on oluline ka rahvusvaheliselt, et vältida topeltmaksustamist,” lisas ta.

Kõik konverentsi ettekanded ja materjalid leiad SIIT.

29.11.2021 Vaata veel videoid

Viimased videod

29.04.2022Väärtused kui inimvara

Veebiseminar “Milline tulevik ootab Eesti peresid?”

28. aprillil 2022 toimus Arenguseire Keskuse veebiseminar “Milline tulevik ootab Eesti peresid?”.

Agnieszka Chłoń-Domińczak: usaldust pensionisüsteemi vastu on kerge kaotada

Eesti pensionisüsteem on praegu poolik ja sellel puudub selge loogika, näiteks on meil kaks vabatahtlikku sammast. Kui aga panna teine ja kolmas sammas omavahel kokku, siis on vaja kogu süsteem uuesti läbi mõelda, öeldi 24. märtsil toimunud Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Kogumispensionide süsteem Eestis – kuhu edasi?“. Professor Agnieszka Chłoń-Domińczak rõhutas, et usaldust pensionisüsteemi vastu on kerge kaotada, kuid väga raske uuesti üles ehitada.

Vaata kõiki videoid

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.