Tulevikukindel maksustruktuur

Käitumist mõjutavate stiimulite kasutamine maksusüsteemis

Uuring
Laadi alla PDF (3.20 MB)

Uuringu “Käitumist mõjutavate stiimulite kasutamine maksusüsteemis” viisid läbi Laura Kivi, Heidi Reinson, Sten Anspal ja Janno Järve Rakendusuuringute Keskusest CentAR Arenguseire Keskuse tellimusel. 

Inimese käitumist kujundab:
Füüsiline ja vaimne võimekus
Motivatsioon:
• Reflektiivne – teadlik, plaanide järgi tegevus
• Automaatne – instinktiivne tegevus ja afektiivne protsessidega (soovid ja harjumused) tegevus
Keskkond:
• Füüsiline keskkond – materiaalsed ja finantsilised ressursid, näiteks avaliku ruumi kujundamine
• Sotsiaalne – kultuuri ja sotsiaalsed normid, näiteks kuidas on sotsiaalsed hoiakud maksudest hoidumisel

Käitumuslikult taiplikud sekkumised peaks vastama neljale kriteeriumile: lihtsus, köitvus, sotsiaalsus ja õigeaegsus (nn EAST raamistik). Alljärgnevalt on kirjeldatud iga osa üksikuid meetodeid.

Lihtsus

Automaatselt sisse arvavad skeemid, sest inimestel on kalduvus jääda vaikimisi lahenduse juurde. Näiteks organidoonorlus. Riikides, kus inimesed saavad loobuda doonorlusest, on organidoonorlus palju kõrgem kui
vastupidiselt.
Võimalikult lihtsad soovitused eeldavad täpseid juhiseid. Näiteks „Eesti lapsed liiguvad vähe ja peaksid
rohkem õues olema“ asemel võiks öelda „kooliealised lapsed peaksid iga päev liikuma õues vähemalt tund
aega“.
Võimalikult väikesed takistused. Ei küsita üle infot, mis on teada ehk eelnevalt täidetud vormid nagu
näiteks füüsilise isiku maksudeklaratsioon.

Sotsiaalsus

Sotsiaalsed võrgustikud. Ettevõtted pingutavad, et saada tarbijatelt positiivset tagasisidet (nt Tripadvisor).
Sotsiaalsete normide kasutamine. Kui inimesed teavad, kuidas käituvad teised, siis see mõjutab nende
endi käitumist.

Õigeaegsus

Oleviku tulud ja kulud on palju suurema kaaluga kui tuleviku omad. Näiteks ei tasu saata maksuvõlglasele meeldetuletust liialt vara, sest kohustus on tulevikus, millele veel ei reageerita.
Ankurdamine. Hinnangud on seotud eelneva informatsiooniga. Kui paluda inimestel kirjutada oma
telefoninumbri kolm viimast numbrit, siis see mõjutab nende hinnangut näiteks mõne kinnisvaraobjekti
rahalise väärtuse kohta.
Avalikult välja öeldud lubadustest peetakse suurema tõenäosusega kinni.

Köitvus

Tähelepanu püüdmine, näiteks isikustatud pöördumised – nime lisamine standardsele pöördumisele suurendab näiteks annetamise tõenäosust.
Raamistamine, tuleks rõhuda positiivsetele aspektidele. Näiteks sotsiaalmaksu maksmine tagab toimiva tervishoiu.
Üldjuhul on inimestel kaotuse pelgus, kaotust tajutakse suuremana kui sama suurest võidust saadavat kasu.

×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.