Tulevikukindel maksustruktuur

Tulevikukindla maksustruktuuri arvutuste metoodika

Uuring
Laadi alla PDF (791.64 KB)

Tulevikukindla maksustruktuuri uurimissuuna üheks nurgakiviks on maksutulude pikaajaline prognoosimine. Uuring kirjeldab, millistel eeldustel ja milliste andmete põhjal ning milliste arvutusloogikatega on tulemusteni jõutud. Metoodika aluseks on Rahandusministeeriumi pikaajaline maksumudel, mida kasutati olemasolevate maksudega seotud arvutusteks. Tulevikukindla maksustruktuuri töös on loodud mitmeid uusi makse, mille igaühe jaoks loodi spetsiaalne sisendandmestik ja arvutusloogika.

Maksumudeliga hinnatakse eelarvelisi mõjusid senise maksusüsteemi jätkumisel ja igas stsenaariumis aastani 2035. Maksumudelis on kasutatud sisendandmetena pikaajalist makromajanduse prognoosi, rahvastikuprognoosi, ajaloolist rahvaarvu, leibkondade hulka ja keskmist leibkonna suurust, Rahandusministeeriumi sügisprognoosi, sõidukite statistikat, ettevõtlusstatistikat, ehitisregistri infot, kinnisvara müügiinfot, Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringut ning EUROMODi.

×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.