Õpetajate järelkasvu tulevik

Koolide ja koolivõrgu efektiivsus

Uuring
Laadi alla PDF (5.31 MB)

Koolide ja koolivõrgu efektiivsusuuringu põhieesmärk on pakkuda uudset ja asjakohast alusinfot koolivõrguga seonduvate otsuste tegemiseks nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil.

Uuringu raames koostati metoodika koolide tegevus- ja tulemusnäitajate alusel võrdlemiseks (edaspidi koolide efektiivsusanalüüs), mis võtab arvesse õpilaste ja nende perede, koolide ja koolivälise keskkonna (piirkonna) karakteristikuid. Püstitati hüpoteesid koolipidamise tõhususe peamiste mõjutajate osas ja kontrolliti nende kehtivust Eesti näitajate põhjal. Selgus, et koolide tõhusust mõjutavad enim lapsevanemate sissetulek ja kooli suurus.

Lisaks koostati koolivõrgu ruumilised kaardid, mis võtavad arvesse õpilase koolitee pikkust ja selle alusel kujunevaid „korjealasid“ ning toovad esile piirkonnad, kus koolide korjealad tühjenevad ning seetõtu koolide täituvus väheneb.

Uuring toob välja poliitikasoovitused koolide ja koolivõrgu tõhususe parandamiseks.

Uuring “Koolide ja koolivõrgu efektiivsus” on osa Arenguseire Keskuse uurimissuunast “Õpetajate järelkasvu tulevik“. Uuringu viisid läbi EBS-i, Tallinna Ülikooli ja TalTechi teadlased. Uuringu läbiviimist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.