Eneli Kindsiko, PhD

Arenguseire Keskuse ekspert

Eneli kaitses doktorikraadi majandusteaduses Tartu Ülikoolis kõrgkoolide juhtimise teemal. Lisaks Arenguseire Keskuses töötamisele on Eneli ka jätkuvalt osakoormusega kvalitatiivuuringute kaasprofessor Tartu Ülikoolis. Tema senine peamine fookusteema on olnud kõrghariduse, teadussüsteemi ja akadeemilise tööturu väljakutsed, ent ta on olnud ka seotud juhtimisvaldkonna, ettevõtluse ja innovatsiooni alaste uuringutega. Metodoloogiliselt on Eneli spetsialiseerunud kvalitatiivsetele uuringutele. Ühtlasi on Eneli olnud ka aktiivne teaduse populariseerija Sirbis, Novaatoris, Äripäevas jt Eesti väljaannetes.

Seotud uudised

Vaata veel uudiseid

Seotud videod

28.11.2023 Eneli Kindsiko "Õpetajate järelkasvu trendid ja stsenaariumid"
23.11.2023 Raporti "Õpetajate järelkasvu tulevik" pressiesitlus
13.10.2023 Veebiseminar "Kuidas mõjutavad koolide erinevused nende tulemuslikkust?"
Vaata veel

Seotud üritused

09.11.2023 Raporti "Õpetajate järelkasvu tulevik" pressiesitlus

Arenguseire Keskus tutvustas 17. novembril raportit “Õpetajate järelkasvu tulevik”, mis annab ülevaate Eesti koolivõrgu ning õpetajate järelkasvu tulevikuväljavaadetest ja väljakutsetest.

24.10.2023 Arenguseire hariduskonverents "Kuidas tagada õpetajate järelkasv?"

2040. aastal on Eestis kooliealisi lapsi ligikaudu kümme protsenti tänasest vähem, aga Tallinna ja Tartu linnapiirkondades on neid arvatavasti praegusest hoopis rohkem. Tavaliseks on saanud õppekeelest erinev kodune keel, hariduslikud erivajadused ja perede väga erinev sotsiaalmajanduslik taust. Õpetajatel on tulnud kohaneda sellega, et õpilased kasutavad kodutöödes tehisaru abi. Eesti koolides on kõrvuti töötamas viis õpetajate generatsiooni, igaüks oma väärtuste ja ootustega nii töökeskkonnale, tööhüvedele kui ka karjäärimudelile.

26.09.2023 Veebiseminar "Kuidas mõjutavad koolide erinevused nende tulemuslikkust?"

Eesti koole ei saa panna ühte patta. Meil on maakoole ja linnakoole, selektiivse vastuvõtuga ja „koolitame kõiki“ koole, suuri ja väikeseid, kasvavates ja kahanevates asulates, väiksema ja suurema hulga hariduslike erivajadustega õpilastega. On renoveeritud või uusi põhikoole, ent ka amortiseeruvaid nõukogudeaegseid koolimaju. On koole, kus on ülekaalus pensioniealised õpetajad, on ka koole, kus õpetajate keskmine vanus on kõigest 30 ringis. On koole, kus kvalifikatsiooniga õpetajaid on ligi 100%, ent on ka koole, kus neid on pelk kolmandik. On koole, kus õpetajal on klassis alla viie õpilase, ent on ka koole, kus õpetajal tuleb korraga hallata üle 20 õpilase.

Vaata veel
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.