Tuleviku töö

Rahvusvaheline mobiilsus ja töö

Uuring
Laadi alla PDF (1.00 MB)

Rahvusvahelise mobiilsuse all mõistame töötajate riigipiirideülest lühiajalist geograafiliselt paindlikku töötamist, mille korral inimesed pole seotud ühe või kahe tööturuga, vaid paljudega, seejuures samaaegselt. Rahvusvahelise mobiilsuse alla kuuluvad eelkõige erinevad lühiaegse rände vormid,…

 • Rahvusvahelise mobiilsuse all mõistame töötajate riigipiirideülest lühiajalist geograafiliselt paindlikku töötamist, mille korral inimesed pole seotud ühe või kahe tööturuga, vaid paljudega, seejuures samaaegselt.
 • Rahvusvahelise mobiilsuse alla kuuluvad eelkõige erinevad lühiaegse rände vormid, millega ei kaasne püsivat ümberasumist ühest riigist teise. Selline lühiajaline ränne ei ole ilmtingimata sirgjooneline ega ühekordne, vaid pigem ringlev ning korduv.
 • Kui varasematel perioodidel võis rände mõju tööturule käsitleda kui „nullsumma mängu“, kus üks piirkond kaotas ja teine võitis inimkapitali, siis rahvusvahelise mobiilsuse korral pole küsimus niivõrd inimkapitali ära- või juurdevoolus, kuivõrd pigem juurdepääsus tööjõule ning tööturul oleva inimkapitali stabiilsuses.
 • Eestis on mõistlik analüüsida nelja rahvusvaheliselt mobiilset töötajate gruppi, kelle mobiilsuskäitumine on erinev, keda mõjutavad üldjuhul erinevad rändepoliitikad ning kelle mobiilsuse mõju tööturule on erinev:
 1. ettevõtete sees liikuvad ja lähetatud töötajad,
 2. kohast sõltuvad lühiajalise lihttöö tegijad (sh hooajatöötajad),
 3. kohast sõltuvad oskustöötajad ja tippspetsialistid ehk talendid,
 4. kohast sõltumatud töötajad ehk digitaalnomaadid.
 • Kõige suuremat rahvusvahelise mobiilsuse kasvu võib lähikümnenditel prognoosida talentide puhul. Talentide töörännet toetavad rändepoliitikad, laiemad tööturu suundumused kui ka nende endi rändeajendid. Üha olulisemaks saavad tõmbekeskused, mis on talentidele atraktiivsed paigad elamiseks ja töötamiseks.
 • Kui varem arvati, et immigrandid liiguvad sinna, kust võib leida sobivat hästi tasustatud tööd, siis üha rohkem võib näha seda, et hoopis töökohad lähevad sinna, kus on tugev tööjõubaas juba ees ja juurdepääs inimkapitalile tagatud. Seetõttu on riikidel aina olulisem soodustada tõmbekeskuste teket, sest need aitavad luua töökohti ka kohalikele töötajatele.
 • Käesoleva kümnendi edusammud virtuaaltöös on ajendanud digitaalsete nomaadide teket. Eesti on lühiajaliste rändajate köitmisel üks eesrindlikumaid ning Eesti on loomas esimesena maailmas diginomaadi viisa.

Lühiraport on kättesaadav SIIN.

Autor: Dr Ave Lauren, Euroopa rändevõrgustik (EMN)

×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.