Tuleviku töö

Tööturu tuleviku uurimisprojekti eesmärk on paremini mõista tööturu võimalikke arenguid. Tööturu arengute taustal seisavad riigid silmitsi õiguslike ja sotsiaalkaitsesüsteemi puudutavate väljakutsetega, millest olulisemad on töötajate kaitse juhuslikku laadi töömaailmas, õiguslikud ja maksuküsimused globaalse tööturu kasvades ning muutunud oskuste ja ootustega kohanemine digitaalses maailmas. Tööturu pikaajalistest arengutest rääkides on oluline mõista erinevate tegurite koosmõju.

Muutused, mille toovad kaasa uued tehnoloogiad, töösuhete mitmekesisemaks ja ebamäärasemaks vormumine, võimalus teha tööd piiriüleselt ja tehnoloogia arenguga kaasnev tööturu struktuurne ümberkujunemine, on ühest küljest mõõtmatult suurendanud elatise teenimise ja eneseteostuse võimalusi ning andnud selles vallas juurde paindlikkust, kuid teisalt hakanud tekitama ebakindlust nii töötegijate, tööandjate kui ka poliitikakujundajate hulgas.

Uurimissuuna eesmärk on näidata, milliseks võib kujuneda Eesti tööturg aastani 2035 meid peamiselt mõjutavate tegurite koosmõjul ning millised on olulisemad arengutrajektooridest väljajoonistuvad otsustuskohad juba täna.

„Tööturg 2035“ stsenaariumid on mõeldud selleks, et avardada Eestis toimuvat debatti tööturu ja majanduse arengu osas ning pakkuda arutelumaterjali, kuidas peaksime toimima, kui üks või teine areng hakkab domineerima.

Peamisteks muutujateks stsenaariumides on tehnoloogilise innovatsiooni mõju tööturu arengule ja suhtumine töörändesse Euroopa Liidus. Nende muutujate kombinatsioonis analüüsisime, milline on stsenaariumide tähendus tööhõive, ebatüüpilise töö leviku, Eesti rändemahtude ja rände struktuuri, sotsiaalkaitseriskide ja majanduskasvu perspektiivi jaoks.

Uurimissuunaga seotud uudised

Vaata veel uudiseid

Uurimissuunaga seotud videod

16.06.2021 Konverents "Teistmoodi tulevik", Johanna Vallistu ja Kaire Holts
07.06.2021 Uuringu "Platvormitöö Eestis 2021" tulemusi tutvustav pressiüritus
14.06.2018 Konverents "Teistmoodi tulevik”, Johanna Vallistu

Tööturu tuleviku uuringut tutvustas Arenguseire Keskuse ekspert Johanna Vallistu.

Vaata veel
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.