(E-)valitsemine

Arenguseire Keskus pakub välja viis riigivalitsemise ja e-riigi stsenaariumit, et avardada avalikku debatti ja tuvastada olulisi otsustuskohti Eesti riigi tuleviku suunamiseks. Stsenaariumide abil on võimalik tuua välja erinevate valikute plussid ja miinused ning keskenduda peamistele dilemmadele.

Riigireformi debatt on Eestis seni olnud vähese mitmekesisusega ning piiratud alternatiivide spektriga. Sellisena on see kaasa toonud ühiskondliku arvamuse suure polariseerumise ning raskused kompromisside leidmisel. Tihti keskendub debatt piiratud tähtsusega teemadele nagu näiteks, kui suur peab olema Riigikogu liikmete arv või kas presidenti tuleks valida otse. Need küsimused ei ole fundamentaalse tähtsusega kindlustamaks, et riigivalitsemine oleks kaasav, tõhus ja väliskeskkonnas toimuvate muutuste suhtes kohanemisvõimeline. 

Avaliku sektori valitsemise seisukohalt on keskne küsimus, kuidas pakkuda väheneva rahvastiku, mobiilse ja paindliku tööjõuturu ning nendega kaasneva võimaliku maksubaasi vähenemise ja globaalse konkurentsi tingimustes ootustele vastavaid avalikke hüvesid ning kaasata kodanikke otsustusprotsessidesse.

02.08.2018

Riigivalitsemise ja e-riigi stsenaariumid

Arenguseire Keskus koostas viis riigivalitsemise ja e-riigi stsenaariumi, et avardada avalikku debatti ja tuvastada olulisi otsustuskohti Eesti riigi tuleviku suunamiseks.

Ilmunud artiklid:

____________________________________

*  The Janus-Faced Approach to Governance: Mismatch between Public Sector Reforms and Digital Government in Estonia. In: Adegboyega Ojo, Atreyi Kankanhalli, and Delfina Soares (Ed.). Proceedings of the 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV ’18), April 4–6, 2018, Galway, Ireland. ACM. 10.1145/3209415.3209453
** Internet Banking as a Platform for E-Government. Annual International Conference Proceedings: 7th Annual International Conference on Innovation and Entrepreneurship. Ed. Geibel, Richard C. Singapore: GSTF, 99−107.
*** Kitsing, Meelis (2020). Scenarios as Thought Experiments for Governance. In: Bouckaert, Geert; Jann, Werner (Ed.). European Perspectives for Public Administration.The Way Forward (103−125). Leuven, Belgium: Leuven University Press.
29.06.2021

Uurimissuunaga seotud uudised

Vaata veel uudiseid

Uurimissuunaga seotud videod

14.06.2018 Konverents "Teistmoodi tulevik”, Meelis Kitsing

Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing rääkis riigivalitsemise ja e-rigi stsenaariumitest.

14.06.2018 Konverents "Teistmoodi tulevik”, Mihkel Solvak

Eesti (e-)valitsemise olukorda ja arengustsenaariume käsitlevat uuringut tutvustas Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Mihkel Solvak.

14.06.2018 Konverents "Teistmoodi tulevik”, Eesti (e-)valitsemise uuringu arutelu

Eesti (e-)valitsemise olukorda ja arengustsenaariume tutvustavat uuringut kommenteerisid Riigikogu probleemkomisjoni riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks esimees Tanel Talve ja riigihalduse minister Janek Mäggi. Uuringut tutvustasid Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Mihkel Solvak ja Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing.

Vaata veel
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.