Väärtused kui inimvara

Inimvara uurimissuunas keskendutakse inimvara kvaliteedi hindamise n-ö laiemale käsitlusele ehk inimeste hoiakutele ja väärtustele ning heaolule. Tegemist on metaanalüüsiga, milles arenguid suhestatakse juba loodud või loodavate stsenaariumidega.

Eesti areng on pärast taasiseseisvumist olnud kiire ning nii majanduse edusammud kui ka elanike elukvaliteedi kasv märkimisväärsed. Viimastel aastatel on aga areng aeglustunud. Selle taga võib olla mitmeid põhjusi: süvenev sissetulekute ebavõrdsus, polariseerunud väärtused, inimeste asemel protsesside arendamine. Nii võib pidurduda teadmuse areng, mis väljendub hiljem kesises innovatsioonis. Kõik need tegurid mõjutavad omakorda inimeste tunnetuslikku heaolu.

Majandusarengu stsenaariumeid luues, nii tööturu kui ka tootlikkuse arengustsenaariume koostades, on jõutud muuhulgas arusaamale, et Eesti majanduse arenguvõimalused on tugevalt seotud inimeste harituse, võimekuse, oskuste taseme, hoiakute ja väärtustega. 

Eesti inimvara uurimisprojekti käigus hinnatakse inimvara kvaliteedi mõju Eesti arenguvõimalustele juba tehtud (tööturu ja tootlikkuse) ja tehtavate (regionaalarengu) stsenaariumide kontekstis. Selle uurimissuuna korral stsenaariume luua ei plaanita.

Uurimisküsimused:

  • Millised on olnud heaoluhinnangute peamised komponendid ning millised komponendid omandavad suurema kaalu tulevikus, 10–15 aasta pärast?
    • Kuidas on heaolu määravad komponendid aja jooksul arenenud/muutunud?
    • Millised on olulisemad kitsaskohad erinevates vanus- ja ühiskonnagruppides temaatiliselt: tervis, haridus, vaimne tervis, töövõimalused, turvalisus jms.
  • Millised on inimeste väärtushinnangud on Eestis levinud ning kuidas inimeste väärtushinnangud mõjutavad heaolu?
    • Millised on Eesti elanikkonna väärtushinnangud ja hoiakud ning kuidas need eristuvad võrreldes teiste Euroopa riikidega?

Uurimissuunaga seotud uudised

Vaata veel uudiseid

Uurimissuunaga seotud videod

29.04.2022 Prof Dagmar Kutsar: Eestist võib kujuneda lapsi ja peresid terapiseeriv ühiskond

Eestist võib kujuneda lapsi ja peresid terapiseeriv ühiskond, mis ei toeta piisavalt nende võimet õppida ise oma heaolu looma, ütles 28. aprillil 2022 toimunud Arenguseire Keskuse veebiseminaril “Milline tulevik ootab Eesti peresid?” Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika professor Dagmar Kutsar.

15.11.2019 Mare Ainsaar. Väärtusmustrid Eesti ühiskonnas

Väärtusmustrid Eesti ühiskonnas ja nende muutumine ajas.
Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur dr Mare Ainsaar.

Vaata veel
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.