Tuleviku tervishoid

Uurimissuund läheneb tuleviku tervishoiule inimesekeskselt. Millised alternatiivsed tervishoiu tulevikud võivad tekkida tavainimeste jaoks? Mida tähendavad need teenuste kättesaadavuse, kvaliteedi ja rahastamise jaoks üksikisiku vaatevinklist? Alustades inimesega laiendab see uurimissuund erinevate stsenaariumite mõju ka süsteemi tasandile.

Laiemalt oli uurimissuuna eesmärk mõista, milliste alternatiivsete tulevikeni tervishoius võivad meid viia praegused arengud võtmetegurites – näiteks personaalmeditsiini areng, globaalsed ravimituru muutused, vaimse tervise olulisuse kasv, kaugvahendite kasutamine, töötamise muutumine, terviseteadlikkuse kasv, ennetuse ja ravi tasakaalu muutumine jne.

Stsenaariumide eesmärk on peegeldada, kuidas seostuvad praegused poliitikavalikud pikaajaliste muutustega ning panna kaasa mõtlema, millist tervishoiusüsteemi soovime tulevikus näha? Milline on iga stsenaariumi hinnasilt ja võimalikud rahastamismudelid?

Uurimissuuna kesksed küsimused

  • Milline on Eesti tervishoiu tulevik? Kuidas mõjutavad olulisemad suundumused meid erinevate tulevikeni?
  • Millised poliitilised valikud tervishoius määravad inimese jaoks oluliselt erineva tulemuse?
  • Kas ja kuidas on erinevate valikute tulemusi (stsenaariumeid) võimalik kvantifitseerida: milline mõju avaldub teenuste kättesaadavusele, maksumusele ja tarbimisele?

Uurimissuunaga seotud uudised

Vaata veel uudiseid

Uurimissuunaga seotud videod

10.12.2020 Tervishoiu tuleviku uurimissuuna tulemuste avalikustamise pressiüritus
Vaata veel

Seotud üritused

25.11.2020 Tervishoiu tuleviku uurimissuuna tulemuste avalikustamise pressiüritus

Arenguseire Keskuse aruannet „Eesti tervishoiu tulevik. Stsenaariumid aastani 2035“ tutvustavad esitlusel Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov, keskuse ekspert Magnus Piirits ja mõttekoja Praxis analüütik Kaupo Koppel. Uuringu tulemusi kommenteerib sotsiaalminister Tanel Kiik.

Vaata veel
×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.