Laevandus ja meremajandus

Arenguseire Keskus koostöös Rakendusuuringute Keskusega CentAR viis läbi uurimisprojekti „Rahvusvahelise laevanduse ja meremajanduse arenguseire aastani 2040“.

Uurimisprojekti eesmärk oli analüüsida Eesti konkurentsipositsiooni kaubalaevade lipuriigina ning kaupade vedamisel Eesti sadamate kaudu. Uurimisprojektis käsitleti rahvusvaheliste multimodaalsete kaubakoridoride arenguid, eri transpordiliikide omavahelist konkurentsiolukorda, uusi laevatatavaid kaubagruppe, laevandust mõjutavaid tehnoloogilisi arenguid ja keskkonnanõudeid ning lipuriigi valikutegureid ja nende võimalikku muutumist ajas. Lühidalt öeldes oli uurimisprojekti peamine eesmärk läbi mõelda, kuidas peaks Eesti riik erinevate arengutrendide realiseerumise korral käituma, et kasvatada oma konkurentsivõimet kaubalaevade lipuriigina ja kaupade vedamisel Eesti sadamate kaudu.  

Uurimisprojekti lõppraportid valmisid septembris 2020. aastal. Need sisaldasid rahvusvahelist laevandust ja meremajandust mõjutavate arengutrendide analüüsi, alternatiivseid tulevikustsenaariumeid aastani 2040 ning otsustuskohti poliitikakujunduseks. 

Uurimisprojekti kesksed küsimused

  • Millised tegurid ja arengutrendid mõjutavad rahvusvahelist laevandust ja Eesti sadamate konkurentsivõimet?
  • Millest sõltub tulevikus riikide konkurentsivõime lipuriigina?
  • Kuidas erinevad arengutrendid mõjutavad laevade ja kaldasektori vahelisi seoseid?
  • Milliseid eristuvaid arengustsenaariumeid on võimalik välja tuua ja põhjendada Eesti sadamakaubanduse ja Eesti kui lipuriigi tuleviku kohta?
  • Millisteks riskideks ja võimalusteks peaksid poliitikakujundajad varakult valmis olema?
02.11.2020

Eesti kui lipuriigi tulevik. Arengustsenaariumid aastani 2040

Arenguseire Keskuse tellimusel koostati kolm Eesti kui lipuriigi arengustsenaariumi aastani 2040.

02.11.2020

Merekaubanduse tulevik Eestis. Arengustsenaariumid aastani 2040

Arenguseire Keskuse tellimusel valmis neli Eesti merekaubanduse tulevikku käsitlevat stsenaariumi aastani 2040.

29.06.2021

Uurimissuunaga seotud videod

01.10.2020 Konverents "Teistmoodi tulevik", Janno Järve
01.10.2020 Konverents "Teistmoodi tulevik", Sten Anspal
27.05.2020 Veebiseminar "Merekaubanduse tulevik”, 27.05.2020
Vaata veel
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.