Tootlikkus

Arenguseire Keskus pakub välja neli tootlikkuse arengustsenaariumi. Stsenaariume luues lähtuti küsimusest, kuidas järgneva 10–15 aasta jooksul hakkavad väliskeskkonna võimalikud arengud mõjutama Eesti ettevõtete asetust rahvusvahelises majandusruumis, milliseid võimalusi pakub ekspordikesksele majandusele globaalsetes väärtusahelates osalemine ning millised on peamised ohud ja väljakutsed Eesti ettevõtjate jaoks, et eelseisvate muutustega kohaneda.

Tootlikkuse arengustsenaariumid kirjeldavad, mil moel võivad hakata muutuma globaalsed väärtusahelad, mida see tähendab Eesti ettevõtetele, nende ärimudelite arengule, strateegilistele otsustele ning koostööle. Lisaks, millised on igal arengurajal peituvad riskid ja võimalused. Stsenaariumidele on võimalik toetuda majanduse ja tootlikkuse kasvu toetava poliitika kujundamisel, leevendades võimalikke riske ja arvestades väljakutseid, mis stsenaariumides esilekerkivad.

Avatud majandusena on Eesti majandusruum tundlik maailmamajanduses toimuvale, seetõttu on stsenaariumide raamistiku aluseks võetud just seal toimuda võivad erisuunalised arengud. Esmalt, rahvusvahelist kaubandust mõjutavate võimalike suundumuste – liberalismi ja uusmerkantilismi vastandumine ning teiseks, maailmamajanduse nõudluses aset leidvaid arengute – masstoodangut eelistava nn vana tüüpi nõudluse ja personaliseeritumat toodet ja teenust eelistava nn uut tüüpi nõudluse omavaheline konkurents.

Uurimissuunaga seotud uudised

Vaata veel uudiseid

Uurimissuunaga seotud videod

03.12.2018 Konverents "Eesti ettevõtete DNA", Mari Rell

Mari Rell (Aenguseire Keskus) tutvustas konverentsil „Mida ütleb majanduse väljavaadete kohta Eesti ettevõtete DNA?”

Eesti tootlikkuse stsenaariumeid 15 aasta perspektiivis. Arenguseire Keskuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldasid 20. novembril 2018 konverentsi „Mida ütleb majanduse väljavaadete kohta Eesti ettevõtete DNA?”.

03.12.2018 Konverents "Eesti ettevõtete DNA", Andres Võrk

Andres Võrk (Tartu Ülikool) rääkis konverentsil „Mida ütleb majanduse väljavaadete kohta Eesti ettevõtete DNA?” vastvalminud uuringu põhjal Eesti ettevõtete paiknemisest lokaalsetes ja globaalsetes väärtusahelates.

Mari Rell (ASK) tutvustas Eesti tootlikkuse stsenaariumeid 15 aasta perspektiivis.

Arenguseire Keskuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldasid 20. novembril 2018 konverentsi „Mida ütleb majanduse väljavaadete kohta Eesti ettevõtete DNA?”. Konverentsil tutvustati esmakordselt Eesti tootlikkuse arengustsenaariume aastaks 2035 ning esitleti Tartu Ülikooli teadlaste tehtud uurimistööd „Eesti ettevõtete osalemine globaalsetes ja lokaalsetes väärtusahelates“, mis on esimene sissevaade Eesti ettevõtete n-ö DNAsse.

03.12.2018 Konverents "Eesti ettevõtete DNA", paneelarutelu

Konverentsi „Mida ütleb majanduse väljavaadete kohta Eesti ettevõtete DNA?” paneelarutelul Eesti majanduse väljakutsete teemal osalesid MKMi asekantsler Viljar Lubi, Tartu Ülikooli analüütik Andres Võrk, AS Chemi-Pharmi juhataja Ruth Oltjer ja Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.

Arenguseire Keskuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldasid 20. novembril 2018 konverentsi „Mida ütleb majanduse väljavaadete kohta Eesti ettevõtete DNA?”. Konverentsil tutvustati esmakordselt Eesti tootlikkuse arengustsenaariume aastaks 2035 ning esitleti Tartu Ülikooli teadlaste tehtud uurimistööd „Eesti ettevõtete osalemine globaalsetes ja lokaalsetes väärtusahelates“, mis on esimene sissevaade Eesti ettevõtete n-ö DNAsse.

Vaata veel
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.