Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis

Tootvate tarbijate ja tarbimise juhtimise mõjuanalüüs aastani 2040

Uuring
Laadi alla PDF (2.46 MB)

Eesti energiaturg on viimastel aastatel oluliselt muutunud, eriti tänu taastuvenergiaallikate, eelkõige päikeseenergia kiirele kasvule. Tootvate tarbijate arv on suurenenud, toetades energia hajutatuse suurendamist ja jätkusuutlikkuse poole liikumist. Aastal 2022 registreeriti Eestis 8922 tootvat tarbijat, kes tootsid võrku kokku 60,93 GWh elektrienergiat. Hoolimata nende kasvavast arvust ja panusest päikeseenergia sektorisse, on nende mõju üldisele elektriturule endiselt suhteliselt piiratud.

Aktiivsete tarbijate arv näitab hinnatundlikkust, kuid nende võimekus elektritarbimist ajaliselt nihutada on piiratud. Nende tarbimine moodustab vaid väikese osa kogutarbimisest. See viitab vajadusele täiustada juhtimisvahendeid ja tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldaksid efektiivsemat energiatarbimise juhtimist.

Prognooside kohaselt võib aastaks 2040 tootvate tarbijate arv oluliselt kasvada, sõltuvalt turutingimustest ja tehnoloogilisest arengust. Tootvate tarbijate suurenev arv mõjutab oluliselt energiatootmise ja tarbimise mustreid ning suurendab energiaressursside hajutatust, mis on oluline jätkusuutlikuma energiasüsteemi poole liikumisel.

Samal ajal on tarbimistippude silumine muutunud üha olulisemaks, kuna tarbimistippude maht on ajas suurenenud. Päikeseenergia tootmise suutlikkus katta tarbimistippe on piiratud, eriti vähese päikesevalgusega perioodidel. Efektiivne silumine nõuab akutehnoloogia ja teiste energiasalvestuslahenduste rakendamist, mis võimaldaks energia nõudlust ja pakkumist paremini tasakaalustada.

Aku hind on kriitiline tegur, mis mõjutab investeeringu tasuvust ja akutehnoloogia kasutust. Madalamad akusüsteemide hinnad suurendavad aktiivsete ja tootvate tarbijate võimet juhtida oma tarbimist, mis omakorda suurendab nende panust süsteemi stabiilsusesse.

×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.