Pikaajalise hoolduse tulevik

Pikaajalise hoolduse tuleviku uurimissuuna tulemusi tutvustav pressiesitlus

03.11.2021

Arenguseire Keskus avaldas kolmapäeval, 3. novembril raporti „Pikaajalise hoolduse tulevik. Arengusuundumused aastani 2035“, milles otsitakse lahendusi, kuidas rahastada ja katta vananevas ühiskonnas pikaajalise hooldusega seotud vajadusi järgmise 15 aasta jooksul.

Raportit tutvustavad Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov, keskuse uuringute juht Lenno Uusküla ning kommenteerivad sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning omastehooldaja ja Tallinna Puuetega Inimeste Koja esimees Külli Urb.

Pressiesitluse video

9.11.2021

Pikaajalise hoolduse tuleviku uurimissuuna tulemusi tutvustav pressiesitlus

3. novembril 2021 tutvustas Arenguseire Keskus seiretööd „Pikaajalise hoolduse tulevik. Arengusuundumused aastani 2035“.

Esitletav raport

3.11.2021

Pikaajalise hoolduse tulevik. Arengusuundumused aastani 2035

Pikaajaline hooldus (PH) on mõeldud inimestele, kes vajavad abi igapäevaeluga toimetulekul ja ühiskonnaelus osalemisel. Umbes pooltel abivajajatest on füüsilised ja vaimsed võimed vähenenud vanuse tõttu, pooled abivajajad on kas sündinud erivajadusega või on see tekkinud mõne õnnetuse või haiguse tagajärjel.

Üritusega seotud uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.