Aastaraamat heidab pilgu Eesti elu trendidele

Ühiskonna vananemine ja kiired muutused tööturul tõstavad Eesti ette küsimuse, kuidas tagada lähikümnenditel elanikele vajalikud teenused, kirjutatakse värskes Arenguseire Keskuse aastaraamatus.

„Ühelt poolt näeme, kuidas mitmed Eesti praegused maksubaasid kahanevad, teisalt toob ühiskonna vananemine juurde täiendavaid kulusid,“ ütles Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Aastaraamat käsitleb 2021. aastal keskuses valminud raportite põhjal muutusi tööturul seoses järjest laiema platvormitöö levikuga, Eesti maksusüsteemi ja pikaajalise hooldusega seotud küsimusi, samuti Eesti inimeste liikuvusega seonduvat. „Need teemad avaldavad juba praegu igapäevast mõju Eesti inimeste hakkamasaamisele ja elukaarele.“

Aastaraamatu saab alla laadida

2022. aastal keskendub Arenguseire Keskus kolmele uuringuteemale: kõrghariduse tulevikule, andmevabadusele ja rohepöörde stsenaariumidele.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures. Keskus viib läbi uurimisprojekte Eesti ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimiseks, uute trendide ja arengusuundade avastamiseks.

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.