COVID-19 mõju arengusuundumustele

Arenguseire Keskus uurib viiruskriisi mõju Eesti majanduse tulevikule

Arenguseire Keskus viib läbi COVID-19 mõju käsitleva uurimisprojekti, mille eesmärk on riskide ja võimaluste võtmes anda hinnang eelseisvatele muutustele majanduses.

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov selgitas, et uurimisprojekt keskendub eelkõige eri majandussektorite tulevikuväljavaadete hindamisele. „Koroonakriisi-järgne maailm on täis tundmatuid suurusi, kus võimalikud on erinevad arenguteed nii majanduse rahvusvahelistumises,  tarbijaeelistuste muutumises, aga ka rohepöörde kiiruses seoses riiklike tugimeetmetega. Käsitleme ka näiteks seda, kuidas võib muutuda Eesti majanduse struktuur ja konkurentsipositsioon teiste riikide suhtes. Laiemate sotsiaalsete ja ühiskondlike protsesside võimalikku kulgu käsitleme taustategurina,“ sõnas Danilov.

Võimalikke tulevikuarenguid analüüsib Arenguseire Keskus stsenaariumide abil ning nende koostamisel tuuakse välja nii võimalused kui ka ohud, mida koroonakriisiga seotud arengud võivad Eestile tähendada.

Uurimissuuna juht Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane lisas, et uurimisprojektis kirjeldatakse, millised on peamised mehhanismid, mille kaudu koroonaviirus ning selle leviku tõkestamiseks rakendatud meetmed majandust ja ühiskonda tervikuna mõjutavad. „Meie jaoks on oluline välja tuua tärkavad ja/või tulevikus võimenduvad trendid ning neist lähtuvad arengustsenaariumid Eesti jaoks, et seejärel käsitleda stsenaariumidest esile kerkivaid riske ja võimalusi eri majandussektoritele,“ märkis Varblane.

Näiteks sõltub paljude majandussektorite tulevane edu sellest, kas kaupade ja inimeste liikumine üle riigipiiride taastub varasemale tasemele või mitte. „Taastumine pole seotud üksnes piirangute kaotamisega, vaid ka sellega, kui suur osa ärist ja suhtlusest on digikanalitesse ümber kolinud ning mil viisil püüavad riigid ja ettevõtted tulevikukriisideks valmistuda. Digimajanduse ärivõimalusi mõjutavad ka ülemaailmselt kasvavad sisenemisbarjäärid ja regulatsioonid,“ selgitas Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane.

COVID-19 mõju käsitlevas uurimisprojektis kirjeldab Arenguseire Keskus ka väljatöötatud  arengustsenaariumide tähendust erinevate majandussektorite ning nende arenguperspektiividele.

Arenguseire Keskuse COVID-19 mõju käsitleva eriprojekti lõppraport valmib selle aasta oktoobriks. Uurimisprojekti materjalidega saab tutvuda siin.

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.