Arenguseire nõukogu valis esimeheks ettevõtja Jaan Pillesaare

Septembrist tööd alustanud arenguseire nõukoja uus koosseis valis koja uueks esimeheks ettevõtja Jaan Pillesaare. Nõukoda kinnitab iga-aastaselt riigi arenguseire tegevuskava ja teeb ettepanekuid Riigikogu Kantselei juures tegutseva Arenguseire Keskuse uuringute põhisuundade ning teemade valikul.

„Arenguseire Keskus teeb olulisi alusanalüüse Eesti ühiskondliku ja majandusstrateegia kujundamiseks pikemas vaates. Ettevõtjana olen ka mina oma töö tõttu pidanud viimased 30 aastat uurima ühiskonna ja majanduse trendide põhjuseid, seoseid ja tagajärgi ning investorina õigesti ennustama erinevate majandusmudelite tulevikku. Mul on hea meel, et arenguseire nõukoja kaudu saan neid kogemusi Eesti ühiskonna tuleviku huvides rakendada,“ ütles arenguseire nõukoja esimees Jaan Pillesaar. „Maailmas toimuvate muutuste ja Eesti demograafilise arengu tõttu peame juba lähiaastail otsustama, millist Eesti riiki me tahame ja ka suudame maksumaksjana üleval pidada. Riigireformist meil pääsu ei ole ja Arenguseire Keskuse uuringud on otsuste langetamiseks üks oluline ekspertsisend.“ 

Jaan Pillesaar on IT-ettevõtte Helmes juht ja Teenusmajanduse koja juhatuse esimees.

Arenguseire nõukoja koosseisu kuuluvad ettevõtjad Jaan Pillesaar ja Priit RohumaaMait Palts (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Tiit Land (Taltech) ning Tarmo Soomere (Teaduste Akadeemia).

Arenguseire nõukoda on riigi arenguseire sõltumatuse tagamiseks teadus-, ettevõtlus- ja tehnoloogiavaldkonna tunnustatud asjatundjatest moodustatud viieliikmeline kogu. Nõukoja liikmed nimetab Riigikogu majanduskomisjon, Vabariigi President, tööandjate esindusorganisatsioonid, ülikoolide rektorite nõukogu ja Teaduste Akadeemia.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures. Keskus viib läbi uurimisprojekte Eesti ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimiseks, uute trendide ja arengusuundade avastamiseks.

Nelja tegevusaasta jooksul on keskus loonud tulevikustsenaariume tööturu, tootlikkuse, riigivalitsemise, pensionisüsteemi, regionaalse majanduse ning globaalsete jõujoonte teemades. Alanud sügise jooksul on valmimas stsenaariumianalüüsid viiruskriisi majandusliku ja ühiskondliku mõju, tervishoiu ja merenduse valdkonnas.

Arenguseire Keskus tegutseb arenguseire seaduse alusel. Arenguseire Keskuse uurimissuunad ja valminud uuringud leiab siit.

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.