Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis

Raport: Eesti tootvad tarbijad tarbivad jaotusvõrgust rohkem energiat kui toodavad

Eestis on ligi 10 000 majapidamist, mis nii tarbivad jaotusvõrgust elektrit kui toodavad jaotusvõrku elektrit. Arenguseire Keskuse arvutused näitavad, et kodumajapidamiste poolt võrku antav energiakogus on suurem võrgust võetavast energiakogusest keskmiselt 130 päeval aastas. Juriidilistest isikutest tootvatel tarbijatel on  jaotusvõrku antav energiakogus tarbitavast suurem 96 päeval aastas.

Suurem osa Eesti tootvatest tarbijatest on kodumajapidamised ja viiendik on juriidilised isikud. Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso tõi välja, et kodumajapidamistel jääb oma elektrivajaduse katmiseks aastas puudu ligi 18,8 megavatt-tundi elektrit, kuid juriidilisest isikust tootvatel tarbijatel on puudu keskmiselt 155,4 megavatt-tundi aastas. „Samas ka selline osaline energiasõltumatus aitab majapidamistel juhtida oma energiakulusid ning panustab väiksema keskkonnajäljega energiamajanduse kujundamisse,” ütles Märt Masso.

Arenguseire Keskuse lühiraportist tuleb välja, et reeglina on kodumajapimiste tootmisvõimsus väiksem, kui juriidilistest isikutest tootvatel tarbijatel, kuid mõlema puhul jääb kõige levinum tootmisvõimsus vahemikusse 5-10 kW. Juriidilisest isikust tootvatest tarbijatest veerand on mittetulundusühistud, sh energiaühistud. Levinud on ka sihtasutuse, mittetulundusühingu või mittetulundusühistuna tegutsevad tootvad tarbijad.

Suurem tootmisvõimsus tähendab reeglina suuremat päevade arvu aastas, mil  jaotusvõrku antav energiakogus on suurem võrgust võetavast kogusest. “Eesti tootvad tarbijad toodavad päikeseenergiat, mille tootlikkus on sõltub tugevalt hooajast. See tähendab, et ainuüksi tootmisvõimsuse kasvatamisest ei piisa majapidamise energiavajaduse katmiseks ning vaja on ka salvestuslahendusi, mis usutavasti muutuvad aasta aastalt rahakotisõbralikumaks,” ütles Masso.

Tootvate tarbijate tootmise ja tarbimise mustrid on samas väga mitmekesised. Näiteks kodumajapidamiste puhul on suurema tootmise ja tarbimise tasakaaluga uuemates ehk peale 2000. aastat ehitatud eluruumides elavad majapidamised. Juriidilistest isikutest tootvate tarbijate puhul on suurema tasakaaluga töötajate arvu või käibe järgi suuremad ettevõtted.

Lühiraport “Kodumajapidamiste ja ettevõtete jaotusvõrku tootmise ning jaotusvõrgust tarbimise ülevaade” on osa Arenguseire Keskuse uurimissuunast „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis“. Uurimissuuna eesmärgiks on tuua välja võtmetegurid, millest sõltub tarbijate roll tuleviku energiasüsteemis ning luua stsenaariumid kodumajapidamiste ja teiste mikrotootjate võimalikust mõjust Eesti energiasüsteemile aastani 2040.

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.