Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis

Raport: Elektri mikrotootmine võib lähikümnenditel kasvada kuni neli korda

Eestimaalaste huvi elektri tootmise vastu on energiakriisi tipuga võrreldes jahtunud, kuid sellele vaatamata suureneb mikrotootjate arv Eesti energiasüsteemis aastaks 2040 kuni neli korda, toob Arenguseire Keskus välja sel nädalal avaldatavas raportis „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis“. Energiasüsteemi tasakaalu ja stabiilsust tootva tarbimise kasv siiski ei ohusta.

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov sõnas, et aktiivsete tarbijate roll ja mõju tuleviku energiasüsteemis tuleb senisest põhjalikumalt läbi mõelda. “Tootvate tarbijate juurdekasvmuudab võrgus pingekvaliteedi tagamise ning elektrivõrgu planeerimise ja haldamise keerukamaks, mis vajab ka uusi tehnoloogilisi lahendusi. See omakorda võib nõuda investeeringuid ja suurendada võrgutasusid,” ütles Danilov.

Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso tõi välja, et aastaks 2040 võib Eestis olla kuni 44 000 päikeseenergiaga kodu. “Eestis kiirenes tootva tarbimise juurdekasv aastatel 2021–2022, kui elektrihind oli kõrge. Täna prognoosime, et järgmisel kümnendil kasv aeglustub, kuid aastaks 2040. on Eestis siiski kaks kuni neli korda rohkem tootvaid tarbijaid kui praegu. Üheks oluliseks stiimuliks on seejuures uutele hoonetele seatud energiatõhususe nõuded,” ütles Masso ning lisas, et Arenguseire Keskus vaatles mikrotootjatena kuni 25kW võimsusega tootvaid tarbijaid, kelleks võivad olla üksikisikud, asutused ja väikeettevõtted.

04.06.2024

Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis. Arengusuundumused aastani 2040

Eesti elektrienergiasüsteemi ootavad ees suured muutused, mis kajastavad üleilmseid suundumusi (elektrifitseerimine, hajustootmine, avatud energiaturg) ning mille tulemusena traditsiooniline elektrienergiasüsteem kujundatakse ümber.

Kui täna tegutseb Eestis 17 102 tootvat tarbijat, siis aastaks 2040 võiks neid olla umbes 44 000, kes toodaks ja tarbiks praegusest kuni neli korda rohkem elektrienergiat. Tootvad tarbijad võivad tegutseda nii individuaalselt kui ka näiteks koondudes energiaühistutesse.

Danilovi sõnul on tootvate tarbijate juurdekasvul kaks külge. “Ühest küljest pakub see täiendavat heitmevaba tootmist ja vähendab energiatarvet jaotusvõrgus. Teisalt võib see süsteemi destabiliseerida, kuna lisab võrku toodangut ülejäägiga tundidel ja täiendavat tarbimist puudujäägiga tundidel. Seetõttu on näiteks oluline, et tootvad tarbijad kasutaksid senisest rohkem salvestusvõimalusi,” rõhutas ta.

Kuigi tootev tarbimine kasvab, ei suurene selle osatähtsus elektrisüsteemis. Arenguseire Keskus leidis juhtiva masinõppe ja andmeteaduse ettevõte STACC poolt läbi viidud analüüsile tuginedes, et elektri mikrotootmine kodudes ei ohusta energiasüsteemi tasakaalu. “Kuna Eesti üldine elektritootmine ja -tarbimine kasvavad praeguste prognooside kohaselt tootvate tarbijate lisandumisega sarnases suurusjärgus, ei suurene tootvate tarbijate mõju  süsteemi stabiilsusele,” selgitas Masso.

Arenguseire Keskuse uurimissuuna „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis. Arengusuundumused aastani 2040“ eesmärgiks on tuua välja võtmetegurid, mis kujundavad tarbijate aktiivset rolli tuleviku energiasüsteemis ning luua stsenaariumid kodumajapidamiste ja teiste mikrotootjate võimalikust mõjust Eesti energiasüsteemile aastani 2040.

×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.