Kõrghariduse tulevik

Kõrghariduse rahastusmudelid ja nende tulevikukindlus

Laadi alla PDF (3.39 MB)

Investeering kõrgharidusse on nii indiviidile kui ka valitsusele pikka ettevaadet nõudev otsus. Uuring käsitleb kõrghariduse rahastamist erinevatest vaatenurkadest.

Uuringu esimeses pooles otsitakse matemaatilise simulatsioonile tuginedes vastust küsimusele, milline on kõrghariduse riigipoolse rahastamise optimaalne määr ning millest sõltub indiviidi optimaalne panus õppimisse. Uuringu teine pool selgitab, millised on alternatiivsed kõrghariduse rahastamise mudelid, nende eelised ja puudused, ning kuidas suhestub Eesti teiste meile oluliste riikidega. Seejuures antakse ülevaade rahastamismudelite ajaloolisest kujunemisest ning kõrghariduse seostest heaoluriigi tüüpidega. Uuringus selgitatakse põhjalikult Eesti kõrghariduse rahastamise süsteemi, diskuteeritakse alternatiivide üle ning selgitatakse, miks on muutusi raske ellu viia.

Raportiga seotud uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.