Rohepöörde trendid ja stsenaariumid Eestis

Arenguseire: Eesti autostumine pidurdab rohepööret

Eestis on kahekümne aastaga kahanenud ühistranspordi, jalgsi ning jalgrattaga tööle liikujate arv 120 000 inimese võrra ja kahekordistunud registrisse kantud sõiduautode arv. Kuidas viia nendes oludes läbi rohepööre, arutatakse 6. detsembril toimuval Arenguseire Keskuse veebiseminaril “Mille taga seisab rohepööre transpordisektoris?”

Autosummuti. Foto: Unplash.com

„Kui Euroopa Liidu rohepööre seab eesmärgiks keskkonnajalajälje vähendamise, siis viimaste aastakümnete trendid inimeste liikuvuses on Eestis olnud pigem vastupidise suunaga,“ ütles Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane. „Kuivõrd Eesti on lühikese ajaga tõusnud Euroopa Liidu riikide seas üheks kõige autokesksemaks riigiks, saab rohepöörde tegemine transpordisektoris meile tõsiseks väljakutseks.“

Raporti „Liikuvuse tulevik. Stsenaariumid aastani 2035“ järgi on ühistranspordi kasutamise osakaal töölkäimisel Eestis järjepidevalt kahanenud ja jõudis 2020. aastal 18,4% tasemele. Ühistranspordi, jalgsi ning jalgrattaga tööle liikunute arv viimase 20 aasta jooksul vähenenud 120 000 inimese võrra. Sama perioodi jooksul on registrisse kantud sõiduautode arv aga kahekordistunud.

Liikuvuse tuleviku raporti esikaas
02.06.2021

Liikuvuse tulevik. Arengusuundumused aastani 2035

Liikuvus ja liikumisvõimalused on tihedalt seotud sellega, kus ja kuidas me oma elusid elame. Liigutakse, et käia tööl, õppida või veeta vaba aega. Liikuvuse tulevikku saab vaadata nii laiemas tähenduses ehk mõeldes inimeste elamismustrite ja paiknemise peale kui ka kitsamalt ehk igapäevaste liikumisvalikute mõttes olemasoleva asustussüsteemi tingimustes.

„Rohepöörde raames on autostumise trendist raske mööda vaadata, sest transpordisektori heide moodustas 2021. aastal 18,9% kogu Eesti kasvuhoonegaaside heitkogusest,“ rääkis Varblane. „Lõviosa sellest ehk üle 95% läheb maanteetranspordi arvele. Transpordisektoriga seotud kasvuhoonegaaside hulk on viimase 20 aasta jooksul kasvanud uuringute järgi märkimisväärselt – tasemelt 1934 tuhat tonni CO2 ekvivalenti (kt CO2) tasemele 2454 kt CO2.“

6. detsembril toimuval Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Mille taga seisab rohepööre transpordisektoris?“ käsitletakse, kuidas peaks Eesti transpordi- ehk liikuvussüsteem muutuma, et see võimaldaks keskkonnal säilida, inimestel liikuda ja majandusel areneda. Veebiseminaril tutvustatakse ka Tartu Ülikooli poolt korraldatud ekspertide küsitluse tulemusi.

Veebiseminaril esinevad Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute kaasprofessor ning Sussexi ülikooli (Suurbritannia) siirdeuuringute teadur Laur Kanger, Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse juhataja Margit Keller, Tartu Ülikooli doktorant Anna-Kati Pahker ettekandega “Suur siire Eesti liikuvussüsteemis: võimalikud sekkumised muutuste kiirendamiseks”. Teemat kommenteerivad Riigikogu liige Yoko Alender ja Tallinna abilinnapea Madle Lippus. Arutelu juhib Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane.

Vaata järele!

2022. ja 2023. aastal on Arenguseire Keskuse üheks uurimissuunaks rohepöörde stsenaariumid Eestis, mis käsitleb rohepöörde majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning võimalusi Eestile.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu juures. Keskus viib läbi uurimisprojekte Eesti ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimiseks, uute trendide ja arengusuundade avastamiseks.

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.