(E-)valitsemine

Arenguseire Keskus hakkab uurima avaliku sektori valitsemist

Arenguseire Keskus algatas rahvusvahelise uurimisprojekti, mille eesmärgiks on leida Eesti avalikku haldust ja e-riiki mõjutavaid tegureid ning selgitada välja, kuidas jõuda kodanikke kaasava ja ühiskondlikke muudatusi arvestava avaliku sektori valitsemismudelini.

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilovi sõnul seisavad mitmed riigid, sh ka Eesti silmitsi tõsiste küsimustega, mis on seotud väheneva rahvastiku, mobiilse ja paindliku tööjõuturu, võimaliku maksubaasi vähenemise ning globaalse konkurentsiga. „Eesti pakub täna e-teenuseid paljudes valdkondades, mis on maailmas erakordne. Kuid ka ühiskonna ootused järjest kasvavad ning on õige aeg mõelda, kuidas saab Eesti riik pakkuda ootustele vastavaid avalikke hüvesid ka tulevikus,“ sõnas Danilov.

Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing selgitas, et tegemist on eelkõige valitsemise uurimisprojektiga, milles on e-riigil oluline osa. „Me näeme e-riiki ja tehnoloogilisi lahendusi kui vahendeid üldiste eesmärkide saavutamiseks. Meie eesmärk on kaardistada olemasolevad protsessid ja ka need võtmetegurid, mis mõjutavad e-riiki ja valitsemist tulevikus, arvestades nii tehnoloogiliste arengute kui ka institutsionaalsete muutujate võimalikke koosmõjusid,“ ütles Kitsing uurimisprojekti eesmärke kommenteerides.

Avaliku (e-)valitsemise uurimisprojekti käigus uuritakse, kuidas jõuda tõhusa, kodanikke kaasava ja ühiskondlikke muudatusi arvestava avaliku sektori valitsemismudelini. „Pikaajaline ja analüüsidel põhinev vaade on riigi valitsemisel võtmetähtsusega, sest olulise mõjuga otsused peavad põhinema analüüsitud arengustsenaariumidel, mitte kõhutundel ega isiklikel eelistustel. Seda teadmist soovimegi otsustajatele ja poliitikakujundajatele pakkuda,“ ütles Kitsing.

Uurimisprojekti tulemusena luuakse alternatiivsed stsenaariumid avaliku sektori valitsemise tuleviku kohta aastani 2030 ning tuuakse välja peamised valikud ja otsustuskohad, mis suurendavad erinevate stsenaariumide realiseerumise tõenäosust.

Uurimisprojekti juhib Arenguseire Keskus ning uuringu läbiviimiseks luuakse rahvusvaheline võrgustik, kuhu kaasatakse tippeksperdid Eestist ja välismaalt. Täna kogunenud projekti juhtkomisjon kiitis uuringu lähteülesande heaks ning projekti valmimise tähtajaks on 2018. aasta keskpaik.

Arenguseire Keskus on Riigikogu juures tegutsev mõttekoda, mille ülesandeks on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine, uute trendide ja arengusuundade avastamine ning arengustsenaariumide koostamine. Aastatel 2017-2018 viib Arenguseire Keskus läbi kolm suuremat uurimisprojekti: (e-)valitsemise tulevik, tööturu tulevik ja pikaajalised tootlikkuse arengud.

Kontakt ajakirjanikele:

Marina Bachmann
Arenguseire Keskus
Tel.: +372 5645 6600
E-post: marina.bachmann@riigikogu.ee

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.