Tootlikkus

Majanduskomisjon kooskõlastas arenguseire tegevuskava

Riigikogu majanduskomisjon kooskõlastas tänasel istungil arenguseire tegevuskava aastateks 2017-2018. Arenguseire Keskusel on kavas läbi viia kolm suurt seireprojekti, mis uurivad avaliku (e-)valitsemise tulevikku, tuleviku töösuhete mängureegleid ning pikaajalisi tootlikkuse arenguid.

Majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul läheneb Arenguseire Keskus teemadele uudse nurga alt ning viib läbi uuringuid, mis on vajalikud tulevikuperspektiive analüüsides. „Majanduskomisjon peab seireprojektide puhul oluliseks Eesti majandusarengut arvestades regionaalse võimekuse tõstmist ning kasu ühiskonnale. Majandus on seda tootlikum, mida rohkem on võimalik kasutada ja väärindada kohalikke ressursse ja loodusvarasid,“ ütles Kokk.

„Arenguseire tegevuskavasse valitud uurimisprobleemid on mitmetahulised, igaüks neist võimaldab viia kokku mitu erinevat teemat ning analüüsida neid omavahelises kokkupuutes,“ ütles Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

„Lisaks temaatiliste seireprojektidele pakub keskus jooksvat ülevaadet maailma mõttekodade töödest, edastades regulaarselt infot, millised teemad saavad maailmas enim tähelepanu, mis on peamised järeldused ja uudsed ideed ning mida need Eesti jaoks tähendavad,“ lisas Danilov.

Avaliku (e-)valitsemise tuleviku seireprojekti raames analüüsitakse e-riigi lahendusi ja avaliku sektori reforme. Tulemuseks on alternatiivsed stsenaariumid aastani 2030, näiteks uudsete avaliku halduse lahenduste ja e-riigi arengute osas.

Tuleviku töösuhteid käsitlevas seireprojektis uuritakse rahvastikuarenguid koos töövormide ja töösuhete muutumisega, et koostada tulevikustsenaariumeid. Näiteks on maailmas vähenemas sotsiaalsete garantiidega töösuhted, mis tekitab küsimusi tulevikus osas.

Tootlikkuse arenguperspektiive analüüsiv seireprojekt koondab olemasolevad uuringud ja teabe tootlikkuse kohta. Eesmärk on koostada tootlikkuse arengu alternatiivsed stsenaariumid, arvestades erinevaid mõjutegureid.

Majanduskomisjoni kooskõlastuse järel kinnitab arenguseire tegevuskava arenguseire nõukoda.

Arenguseire tegevuskava tutvustav seminar Riigikogu liikmetele, partneritele ja ajakirjanikele toimub 3. mail kell 11.30 Komandandi majas (Toompea 1).

Lisainfo Arenguseire Keskuse kohta

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee 

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.