Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis

Raporti „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis. Arengusuundumused aastani 2040” pressiesitlus

Arenguseire Keskus tutvustas raportit „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis. Arengusuundumused aastani 2040”, mis keskendub tarbijate muutuvale rollile elektriturul, kui seni vaid elektrit tarbinud majapidamistest saavad elektri tootjad ja aktiivsed tarbimise juhtijad.

2040. aastal on Eestis kuni neli korda rohkem tootvaid tarbijaid ehk üksikisikuid, asutusi ja väikeettevõtteid, kes toodavad elektrit nii omatarbeks kui ka elektrivõrku ning tarbivad elektrit jaotusvõrgust. Laiemas tähenduses võivad aktiivseteks tarbijateks olla kõik eestimaalased, kes panustavad energiasüsteemi oma tarbimist juhtides, mis aitab majapidamistel säästa kulutusi energiale ning riigil vähendada investeeringuvajadust tipukoormuse katmisse .

Aktiivsete tarbijate rolli suurenemisel muutub elektrisüsteemi stabiilsuse tagamine ning elektrivõrgu planeerimine ja haldamine keerukamaks, mistõttu tuleb läbi mõelda nii võrguarenduste vajadus ja sellega seotud kulude katmine kui ka energiasüsteemi stabiilsuse tagamise võimalused.

Raporti „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis. Arengusuundumused aastani 2040”  pressiesitlus toimus 5. juunil. Otseülekande salvestust saab vaadata siin: Raporti „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis. Arengusuundumused aastani 2040” pressiesitlus – Arenguseire Keskus

Päeva avas Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Arenguseire tulemusi tutvustas Arenguseire Keskuse ekspert ja uurimissuuna juht Märt Masso. Tarbimise juhtimise stsenaariumidest rääkis TalTech´i FinEst Targa Linna Tippkeskuse strateegia ja partnerlussuhete juht Einari Kisel.

Kommentaariga esines Kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juht Rein Vaks. Võrguettevõtja väljakutsetest ja investeerimisvajadusest rääkis Elektrilevi juht Mihkel Härm ning inimeste ja kogukondade koostegutsemise vaadet avas Tulundusühistu Energiaühistu tegevjuht Joosep Veerme.

Täpsemalt tutvustame valminud tööd energiakonverentsil “Kuidas muutub tarbijate roll elektrisüsteemis” 12. juunil Riigikogu konverentsisaalis.

04.06.2024

Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis. Arengusuundumused aastani 2040

Eesti elektrienergiasüsteemi ootavad ees suured muutused, mis kajastavad üleilmseid suundumusi (elektrifitseerimine, hajustootmine, avatud energiaturg) ning mille tulemusena traditsiooniline elektrienergiasüsteem kujundatakse ümber.

×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.