Riigikogu majanduskomisjon kooskõlastas arenguseire tegevuskava

Riigikogu majanduskomisjon kooskõlastas Arenguseire Keskuse 2023. aasta tegevuskava, mille kaks uut uurimissuunda keskenduvad õpetajate järelkasvule ning aktiivsete tarbijate rollile tuleviku energiasüsteemis.

Laps õpib

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal ütles, et energia valdkonna tulevik on suures muutumises ning järjest enam inimesi hakkab ise endale energiat tootma. „Võimas energiabuum juba käib. Elektrit soovib toota aina enam väiketootjaid, võrgud on täis ja tekkinud on saba. Kahe aasta pärast võib energiasektor olnud märkimisväärselt muutunud ning kvaliteetse seadusloome tagamiseks on tähtis neid muutusi jälgida ja ennetada,“ sõnas esimees.

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilovi sõnul on 2023. aasta uurimissuundadel oluline roll Eesti tuleviku kujundamisel. “Õpetajate järelkasvu murest on räägitud aastaid ning probleem on teravnenud seoses Ukraina sõjapõgenike lastega ning eesti õppekeelele üleminekuga. Käsitleme uuringutes nii järelkasvu mõjutavate tegurite seniseid kui ka võimalikke tulevikutrende, selgitades välja, milliseks võib kujuneda õpetajate vajadus ja järelkasv aastani 2040,“ selgitas Danilov.

Sügisel alustab Arenguseire Keskus uue uurimissuunaga, mille raames uuritakse aktiivsete tarbijate rolli tuleviku energiasüsteemis. “Aina rohkem tarbijaid osaleb aktiivselt energiasüsteemis, juhtides nutirakendustega oma energiatarvet või olles ise energiatootja. Vajalik on mõista, kui suureks võib mikrotootjate, energiaühistutes osalejate ning energia salvestajate hulk kujuneda, millised tegurid seda mõjutavad ning mida tähendab suur hulk aktiivseid tarbijaid ja mikrovõrke Eesti energiasüsteemile,” tõi Danilov välja.

Käesoleva aasta kevadeni jätkab Arenguseire Keskus 2022. aastal algatatud rohepöörde arenguseirega, mille keskseks osaks on rohepöörde seisukohalt kriitiliste tehnoloogiate nagu salvestustehnoloogiad, bio- ja sünteetilised kütused jm edasise arengu analüüs võimalike stsenaariumide võtmes.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures.

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.