Tootlikkus

Teemaõhtu majandusstruktuuri mitmekesisusest

Kutsume osalema Arenguseire Keskuse teemaõhtul, kus võtame luubi alla majandusstruktuuri mitmekesisuse. Teemaõhtul teeb ettekande majandusekspert ja Lundi ülikooli doktorand Kadri Kuusk, teemal “Kas mitmekesine majandusstruktuur on eeldus kiiremaks majanduskasvuks”.

Ettekandele järgneb arutelu, kus küsime, mida saame sellest järeldada Eestis rakendatava nutika spetsialiseerumise poliitika kohta. Arutelu avab ja laiendab Tartu Ülikooli teadus- ja innovatsioonipoliitika professor Kadri Ukrainski.

Teemaõhtu toimub 7. detsembril, Komandandi majas (Toompea 1, II korruse väikses saalis) kell 15.30-17.00. Andke palun oma osalemisest teada hiljemalt 5. detsembriks aadressil mari.rell@riigikogu.ee

Sissejuhatuseks teemaõhtule kirjutab Kadri Kuusk järgmist:

Juba 1990ndate algusest on majandusteadlaste seas olnud elav arutelu teemal, milline majandusstruktuur toob kaasa kiirema kasvu – kas spetsialiseerunud või mitmekesine. Küsimus on tänaseni ühese vastuseta. Siiski näitab viimastel aastatel üha enam uuringuid, et riigid ja regioonid võidavad just teatud tüüpi mitmekesisusest ehk siis seotud mitmekesisusest (related variety) – üksteist täiendavate (aga mitte päris samade ega ka mitte liiga erinevate) majandusharude koospaiknemisest. Just see toetab majanduskasvu ja kriisijärgset kohandumist – soodustab innovatsiooni ning lihtsustab majanduse liikumist uuele kasvurajale ja tööjõu ümberpaiknemist kahanevatest harudest kasvavatesse majandusharudesse.

Ettekanne käsitleb seotud mitmekesisuse rolli majanduskasvus tuginedes Rootsi regioonide arengu näitele aastail 1990-2010. Tulemused näitavad, regionaalset majanduskasvu on tõstnud just seotud mitmekesisus, spetsialiseerumine on mõjunud aga pigem negatiivselt. Samas on suuremates ja rikkamates regioonides majanduse „lihtsamad“ mitmekesistumisvõimalused juba ammendunud ja pigem tuleb toetuda eesliini innovatsioonile olemasolevates majandusharudes. Lisaks sõltub mitmekesisuse roll majanduse pikaajalise struktuuritsükli faasist.

Kadri Kuusk on üle 15-aastase kogemusega majanduspoliitika ja hindamisekspert, kelle peamised ekspertiisivaldkonnad on majanduse struktuuridünaamika, regionaalareng ja ettevõtluspoliitika. Ta on töötanud majanduspoliitika vallas Rahandusministeeriumis ja Poliitikauuringute Keskuses PRAXIS. Kadril on avaliku sektori poliitika magistrikraad Michigani ülikoolist ja hetkel õpib ta Lundi Ülikooli inimgeograafia doktorantuuris.

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.