Tuleviku töö

Teemaõhtu: mida järeldada viimase aja tööturu-uuringutest?

Arenguseire Keskuse teemaõhtul räägiti tööturu arengutest ja arutleti Eestis tehtud tööturu teemadega seotud uuringute üle.

Eestis on viimase viie aasta jooksul kokku tehtud enam kui 60 tööturu-teemadega seotud uuringut, mille peamine fookus on: tööturustatistika ja tööjõuvajadus, töötaja tervis ja töövõime, haridus ja oskused, tööõigus. Väga hea ülevaade on Eestis jooksvast tööturuolukorrast. Lisaks jääb silma, et tööturu-uuringud panustavad heasse poliitikakujundusse ning teemad haakuvad enamjaolt mõne plaanitava seadusemuudatusega.

Samas tõid seminaril osalejad välja, et uuringud keskenduvad palju hetkeolukorra ja lähimineviku kaardistamisele ning vähe on laiemat pikka vaadet. Nii ei ole seni uuringutes käsitletud näiteks automatiseerimise ohte ja võimalusi ning katmata on ka laiem pilt riigi maksubaasile. Seetõttu võivad pikaajalised radikaalsed muutused jääda märkamata ja neid ei osata strateegiliselt olulisel hetkel arvesse võtta. Nagu mainis üks seminaril osalejatest: „Tagasivaatepeegli abil edasi sõites tekib oht kurvist välja sõita.“

Seminaril peamiselt kõlama jäänud leiud olid:

  • Tööturu-uuringute puhul on täheldatavad temaatilised „lained“ vastavalt poliitilisele tellimusele, näiteks valmis 2015-2017 seitse töövõime-teemalist uuringut.
  • Keeruline on saada terviklikku ülevaadet tehtud uuringutest ja nende leidudest. Nii võib uuringutulemus jääda seisma või tekib dubleerimise oht. Abi oleks süsteemsest ülevaatest või andmebaasist, kus tehtud uuringud ja tulemuste kokkuvõte oleks kergesti märksõnade abil leitavad.
  • „Kuum teema“ tööturupoliitika kujundamises on „rohkem paindlikkust“, arvestades tööturul toimuvaid muutusi projektipõhise, ajutise, osaajaga või platvormi kaudu vahendatud töö suunas. Samas napib analüüse, kui palju paindlikkust on võimalik, ilma et see hakkaks oluliselt õõnestama maksutulusid ja sotsiaalseid tagatisi. Üksikisiku vaatenurgast on tähtis teada, milliste kriteeriumide alusel töötaja langetab valiku erinevate töövormide vahel ning kui informeeritud on need valikud?
  • Eestis ei ole tehtud eksperimentaaluuringuid, mis teistes riikides on levinud (näiteks Soomes on käimas eksperimentaaluuring kodanikupalga teemal). 

Vaata videost, mida valdkonna asjatundjad tööturu trendidest arvavad:

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.