Personaalriigi tulevik

Veebiseminar “Kui kaugel oleme personaalsetest õpilahendustest hariduses?”

Kutsume järele vaatama veebiseminari „Kui kaugel oleme personaalsetest õpilahendustest hariduses?“, mis toimus 22. veebruaril veebis.

Eesti koolisüsteem seisab murranguliste arengute lävel − digitehnoloogiate ja tehisaru areng on jõudnud nii kaugele, et meil avaneb võimalus õpet õpilase järgi kohandada. Andmepõhised digirakendused võimaldavad õpilase taset jooksvalt hinnata, koostada tema tugevustele ja nõrkustele täpselt vastavaid ülesandeid ja harjutusi, valida sobiv õppetempo. Samal ajal hindab rakendus õppija edusamme ja edastab õpetajale väärtuslikku tagasisidet.

Esimeste digitaalsete õpirakenduste tekkimisel on ilmnenud aga ka mitmeid põhimõttelisi takistusi. Kuidas jõuda rakenduste laia kasutuselevõtuni Eesti koolides, sealhulgas hallata õpilaste ja lapsevanemate nõusolekuid andmete töötlemiseks ja tagada andmete turvalisus? Kuidas peaks koolisüsteem ja õpilaste pered uuendustega kohanema, näiteks tagama õpilastele digiseadmed ja hoolitsema, et õpetajaile ei lange ebamõistlik koormus? Kas digitaalsed õpirakendused võivad luua uut tüüpi hariduslikku ebavõrdsust kasutajate ja mittekasutajate vahel? Seminari eesmärk on mõista, milline võiks olla pikk plaan personaalsete õpilahenduste kasutuselevõtul Eesti haridussüsteemis ja kuidas samm-sammult nende eesmärkideni jõuda.

Veebiseminaril esinevad:

Ettevõtja, endine HTMi personaalse õpiraja taristu arendamise juht Margus PüüaAndmed ja tehisaru hariduses: kui kaugel oleme ennastjuhtivast õppijast?

Tartu Ülikooli tehisintellekti nooremteadur Kristjan-Julius Laak Personaliseeritud õpe nüüdisaegses haridusruumis: võimalused ja väljakutsed

Vabamu NoVa tootejuht Ede Schank TamkiviKas õpimärgid toovad õpirõõmu?

Teemat kommenteerib Riigikogu liige Margit Sutrop ning arutelu juhib Arenguseire Keskuse personaalriigi tuleviku uurimissuuna juht Johanna Vallistu.

Veebiseminari saab järele vaadata siin: Veebiseminar “Kui kaugel oleme personaalsetest õpilahendustest hariduses?” – Arenguseire Keskus

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.