Veebiseminar “Kui kaugel oleme personaalsetest õpilahendustest hariduses?”

22.02.2024

Eesti koolisüsteem seisab murranguliste arengute lävel − digitehnoloogiate ja tehisaru areng on jõudnud nii kaugele, et meil avaneb võimalus õpet õpilase järgi kohandada. Andmepõhised digirakendused võimaldavad õpilase taset jooksvalt hinnata, koostada tema tugevustele ja nõrkustele täpselt vastavaid ülesandeid ja harjutusi, valida sobiv õppetempo. Samal ajal hindab rakendus õppija edusamme ja edastab õpetajale väärtuslikku tagasisidet.

Esimeste digitaalsete õpirakenduste tekkimisel on ilmnenud aga ka mitmeid põhimõttelisi takistusi. Kuidas jõuda rakenduste laia kasutuselevõtuni Eesti koolides, sealhulgas hallata õpilaste ja lapsevanemate nõusolekuid andmete töötlemiseks ja tagada andmete turvalisus? Kuidas peaks koolisüsteem ja õpilaste pered uuendustega kohanema, näiteks tagama õpilastele digiseadmed ja hoolitsema, et õpetajaile ei lange ebamõistlik koormus? Kas digitaalsed õpirakendused võivad luua uut tüüpi hariduslikku ebavõrdsust kasutajate ja mittekasutajate vahel? Seminari eesmärk on mõista, milline võiks olla pikk plaan personaalsete õpilahenduste kasutuselevõtul Eesti haridussüsteemis ja kuidas samm-sammult nende eesmärkideni jõuda.

Veebiseminaril esinevad:

Margus Püüa (ettevõtja, endine HTMi personaalse õpiraja taristu arendamise juht)
Andmed ja tehisaru hariduses: kui kaugel oleme ennastjuhtivast õppijast?“ (ettekande slaidid, pdf, 4,6 MB)

Kristjan-Julius Laak (Tartu Ülikooli tehisintellekti nooremteadur)
Personaliseeritud õpe nüüdisaegses haridusruumis: võimalused ja väljakutsed“ (ettekande slaidid, pdf, 3,5 MB)

Ede Schank Tamkivi (Vabamu NoVa tootejuht)
Kas õpimärgid toovad õpirõõmu?“ (ettekande slaidid, pdf, 1,5 MB)

Teemat kommenteerib Riigikogu liige Margit Sutrop. Arutelu juhib Arenguseire Keskuse personaalriigi tuleviku uurimissuuna juht Johanna Vallistu.

Veebiseminar toimus 22. veebruaril 2024 veebis.

Üritusega seotud uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.