Arenguseire hariduskonverents “Kuidas tagada õpetajate järelkasv?”

22.11.2023

2040. aastal on Eestis kooliealisi lapsi ligikaudu kümme protsenti tänasest vähem, aga Tallinna ja Tartu linnapiirkondades on neid arvatavasti praegusest hoopis rohkem. Tavaliseks on saanud õppekeelest erinev kodune keel, hariduslikud erivajadused ja perede väga erinev sotsiaalmajanduslik taust. Õpetajatel on tulnud kohaneda sellega, et õpilased kasutavad kodutöödes tehisaru abi. Eesti koolides on kõrvuti töötamas viis õpetajate generatsiooni, igaüks oma väärtuste ja ootustega nii töökeskkonnale, tööhüvedele kui ka karjäärimudelile.

Konverentsil käsitlesime, mida tähendavad käimasolevad trendid õpetajate vajadusele ja õpetajakutse valinutele. Tutvustasime maakoolide, linnakoolide ning Tartu-Tallinna koolide tulevikustsenaariumeid ja arutasime, kuidas hoida ära hariduslõhe, tulla toime õpilaste kasvava mitmekesisusega, päästa maakoolid ning tagada kvalifitseeritud õpetajate järelkasv.

Arenguseire Keskuse hariduskonverents “Kuidas tagada õpetajate järelkasv?” toimus 22. novembril Riigikogu konverentsisaalis ja Worksupis.

Videoettekanded

22. november 2023

Tea Danilov Arenguseire Keskuse juhataja

Tervitussõnad

Heljo Pikhof Riigikogu kultuurikomisjoni esimees

Avasõnad

Andreas Schleicher OECD hariduse ja oskuste direktoraadi juht ning Heidelbergi ülikooli auprofessor

Koolide, õpetamise ja õppimise tulevik

(inglise keeles)

The Future of Schools, Teaching and Learning

Eneli Kindsiko, PhD Arenguseire Keskuse ekspert

Kahekõne: milline on kool, õppimine ja õpetamine Eestis aastal 2040?

 

Kristina Kallas, PhD
Haridus- ja teadusminister

Jaak Aaviksoo, PhD
Endine haridus- ja teadusminister, endine arenguseire nõukoja liige

Vestlust juhib Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Koolide tõhusus ja seda kujundavad tegurid

 

Kaire Põder, PhD
EBS-i majandusprofessor

Triin Lauri, PhD
Tallinna Ülikooli avaliku poliitika dotsent

Vestlusring: kas Eesti ühtluskoolist on saamas müüt? Kuidas tulla toime õpilaste kasvava mitmekesisuse ja koolide erineva lähtepositsiooniga?

 

Liina Kersna (Riigikogu liige, endine haridus- ja teadusminister (Reformierakond))
Kaarel Rundu (Tallinna Haridusameti juht)
Äli Leijen, PhD (TÜ õpetajahariduse professor)
Natalia Samoilova (Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi direktor)

Vestlust juhib õpetaja ja MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool asutaja Triin Noorkõiv.

André Veski, PhD Estonian Business Schooli vanemteadur

Eesti koolivõrgu ruumianalüüs: kus on üle ja kus on puudu?

Vestlusring: milline on maakoolide tulevik? Mida tähendab “rätseplahendus”?

 

Britt Vahter (Rõuge vallavanem)
Tõnis Lukas (Riigikogu liige, endine haridus- ja teadusminister (Isamaa))
Mario Mäeots, PhD (ettevõtte CTF Tech õppematerjalide looja ja koolitaja)
Egle Rumberg (Uulu kooli direktor)

Vestlust juhib Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Päeva juhtis Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.