Andmevabaduse tulevik

Raport: Eesti inimesed annavad liiga lihtsalt ära kontrolli oma andmete üle

Eesti inimesed annavad liiga lihtsalt ära kontrolli endaga seotud andmete üle, selgub täna avaldatavast Arenguseire Keskuse raportist „Andmeühiskonna tulevik. Stsenaariumid aastani 2035“.

Avatud tabalukk klaviatuuri tähtedel. Foto Unsplash.com FLY:D

„Kuigi ühiskond andmestub ehk järjest enam igapäevaseid tegevusi toimub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendusel, siis kõrgema digipädevusega inimeste osakaal on viimastel aastatel Eestis märkimisväärselt langenud. Samas näiteks Soomes on see kasvanud,“ ütles Arenguseire Keskuse ekspert Johanna Vallistu. „Aja jooksul võib see süvendada ebavõrdsust ühiskonnas, sest andmestunud ühiskonnas aitab digipädevus igapäevaselt paremaid otsuseid teha. Näiteks kipuvad inimesed väga lihtsalt ning sageli süvenemata andma nõusoleku ja kontrolli endaga seotud andmete kasutamise üle.“

Vallistu sõnul tuleb teistest riikidest mahajäämise vältimiseks senisest rohkem investeerida andmepädevuse arendamisse. „Oluline on investeerida taseme-, ümber- ja täiendõppesse, et suurendada nii kodanike, avaliku kui ka erasektori andmepädevust,“ märkis ta. „Hetkel on ka liiga vähe mugavaid tehnoloogilisi lahendusi, mis aitaksid inimestel tema kohta käivatest andmetest saada ülevaadet ja teha teadlikumaid andmejagamisotsuseid.“

Arenguseire Keskus avaldab kolmapäeval, 23. novembril kell 11 raporti „Andmeühiskonna tulevik. Stsenaariumid aastani 2035“, mis annab ülevaate Eesti digiühiskonna tulevikuvõimalustest ja väljakutsetest.

Raportit tutvustavad Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja keskuse ekspert Johanna Vallistu ning kommenteerivad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan ja Cybernetica Infoturbeinstituudi direktor Dan Bogdanov.

Raporti pressiesitlus toimub 23. novembril kell 11 Arenguseire Keskuse suures saalis (Toompea 1, Tallinn), samuti kantakse seda üle keskuse veebi- ja Facebooki lehel.

Pressiesitlusel osalemiseks palun anda soovist teada hiljemalt 23. novembril kella 10-ks aadressil kristo.mae@riigikogu.ee.

2022. aastal on Arenguseire Keskuse üheks uurimissuunaks andmevabaduse tulevik, milles käsitletakse keskseid arengusuundumusi ning valikuid Eesti andmemajanduse ja andmepõhise riigivalitsemise edasisel arendamisel aastani 2035. Andmevabaduse seiretöö osaks on ka avaliku teabe kasutamise võimaluste uuring, milles hinnati avaliku teabe õiguslikku ja praktilist kasutatavust Eestis.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures. Keskus viib läbi uurimisprojekte Eesti ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimiseks, uute trendide ja arengusuundade avastamiseks.

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.