Andmevabaduse tulevik

Andmekonverents “Kuidas panna andmed teenima?”

30.11.2022

Eesti e-riigi hea maine on toonud kaasa kõrged ootused andmepõhiste teenuste lisandumisele ja heale andmevahetusele riigi ja erasektori vahel. Päriselu ei ole suutnud neid ootusi täita. Digimajanduse ja -ühiskonna (DESI) indeksis on Eesti langenud viimase nelja aastaga nelja koha võrra, viiendast üheksandaks.

Millise kännu taga on kinni andmepõhised edasiarengud, näiteks tervishoius ja maksunduses? Ja miks me ikkagi ei tea piisavalt Eestisse jõudnud Ukraina põgenikest? Kuidas panna andmed paremini teenima nii Eesti ühiskonda kui iga üksikut elanikku, millised takistused tuleb ületada?

Euroopa Liidus on igal inimesel otsustusõigus ja kontroll oma andmete üle. Siiski ei saa inimesed seda õigust veel realiseerida, selleks puuduvad vajalikud tehnoloogilised lahendused ja standardid. Kuid isegi, kui need tekivad, pole selge, kas kõik inimesed on suutelised ja valmis andmete jagamisega seotud (ja kohati väga keerulisi!) otsuseid ise langetama, selleks vajalikul määral „andmetargad“ olema. Lahtine on ka see, kui edukaks osutub Euroopa valitud kurss globaalses konkurentsis. Konverentsil tutvustasime Arenguseire Keskuse, Balti Uuringute Instituudi ja LevelLabi koostöös äsja valminud andmeühiskonna tulevikustsenaariumeid ja arutlesime, millised riskid tuleb maandada.

Videoettekanded

30. november 2022

Tea Danilov Arenguseire Keskuse juhataja

Tervitussõnad

Kristen Michal Riigikogu majanduskomisjoni esimees

Avasõnad

 

Prof Sylvie Delacroix Birminghami Ülikooli õiguse ja eetika professor ning Alan Turingi Instituudi teadur

Kuidas saaksid inimesed oma andmetest kasu: milliseid uusi institutsioone vajab andmeühiskond?

(inglise keeles)

How can individuals and groups benefit from their data: what new institutions will the data society need?

Maarja Olesk Balti Uuringute Instituudi analüütik

Andmevaldkonna trendid ja määramatused

Kaasesineja:
Tauno Õunapuu

 

Johanna Vallistu Arenguseire Keskuse personaalriigi tuleviku uurimissuuna juht

Andmeühiskonna tulevikustsenaariumid aastani 2035

Vestlusring: Kuidas olla valmis erinevateks stsenaariumideks?

Kaimar Karu, ettevõtja ning endine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Raimond Kaljulaid, Riigikogu liige
Dr Tanel Mällo, Cybernetica AS teadur
Pille Lehis, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

Vestlusringi juhib Arenguseire Keskuse ekspert Johanna Vallistu.

Dr Raigo Uukkivi Maksu- ja Tolliameti peadirektor

E-maksuametist reaalaja maksunduseni

Dr Taavi Tillmann Tartu Ülikooli rahvatervishoiu kaasprofessor

Sündimist ootavad edulood andmepõhises tervishoius

Kert Valdaru Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse direktor, endine PPA hädaolukorra staabi sotsiaalkaitse grupi juht

Mida teame ja mida võiksime teada Eestisse saabunud Ukraina põgenikest?

Vestlusring: Kuidas ületada takistusi uute edulugudeni jõudmisel?

Urmet Lee, Statistikaameti peadirektor
Jaak Aab, Riigikogu liige
Prof Krista Fischer, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor
Margus Arm, TEHIKu direktor

Vestlusringi juhib Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

16.30–16.35

Lõppsõna

Päeva juhtis Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Üritusega seotud uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.