Veebiseminar: „Milline tulevik ootab Eesti peresid?”

Kuidas mõjutas pandeemia ja hakkab mõjutama Ukraina sõda Eesti peresid, küsitakse täna, 28. aprillil toimuval Arenguseire veebiseminaril „Milline tulevik ootab Eesti peresid?“. Seminaril vaadeldakse ka laste peredest eraldamise, asendushoolduse ja peremudelite trende Eestis.

Teele joonistatud pere.

„Tulevikuühiskonna kestlikkust ja sidusust loovad tänased lapsed. Perekond, sealsed suhted ja toimetulek mõjutavad väga oluliselt tänase lapse toimimist täiskasvanuna ning sellega ka tulevikuühiskonna kvaliteeti,“ ütles Arenguseire Keskuse juhtaja Tea Danilov. „Koroonapandeemia on olnud peredele keeruline – suurenes tõenäosus laste ja vanemate heaolu languseks ning peresuhete purunemiseks. Järgmise pitseri paneb Eesti peredele sõda Ukrainas – sõjapõgenike lõimimine ja uus majanduslangus.“

Perepoliitikat mõistetakse sageli eelkõige sündimuse toetamisena ning samaväärset tähelepanu ei saa juba sündinud laste heaolu. „Käitumis- ja suhtemustrid, mida lapsed oma peres kogevad, kalduvad ennast nende endi edasises elus taastootma,“ lisas Danilov.

Seminaril arutletakse Eesti perede olukorra üle pärast pandeemiat ning avatakse võimalikke tulevikusuundumusi Eesti peremudelites ja peresuhetes.

Veebiseminaril esinevad:

 • Katre Luhamaa, Tartu Ülikooli Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor
  “Kui vanemaks olek ei õnnestu”
  Milline on laste peredest eraldamise statistika? Mida saab neist juhtumitest järeldada?
 • Judit Strömpl, Tartu Ülikooli sotsiaaltöö uuringute kaasprofessor
  “Asendushoolduse õppetunnid
  Millised trendid valitsevad asendushoolduses? Mis on hästi, mis võiks olla paremini?
 • Dagmar Kutsar, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika kaasprofessor
  “Kuhu liigub Eesti pere ja sellele toetuv ühiskond?”
  Milliseid võimalikke arengusuundumusi Eesti peremudelites ja peresuhetes saab esile tuua, kuidas need ühiskonda mõjutavad? Milliste dilemmadega tuleb arvestada riiklikus perepoliitikas?

Teemat kommenteerivad soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta ja Riigikogu liige Jaanus Karilaid. Arutelu juhib Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Vaata järele!

29.04.2022

Veebiseminar “Milline tulevik ootab Eesti peresid?”

28. aprillil 2022 toimus Arenguseire Keskuse veebiseminar “Milline tulevik ootab Eesti peresid?”.

Vaata ka Arenguseire Keskuse trendiraporti Pikksilm artiklit „Laste heaolu tulevik“.  

31.01.2022

Laste heaolu tulevik

Artikkel ilmus Arenguseire Keskuse trendiraportis “Pikksilm”.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures. Keskus viib läbi uurimisprojekte Eesti ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimiseks, uute trendide ja arengusuundade avastamiseks.

Viimased uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Igal kuul ilmub Arenguseire Keskuse uudiskiri. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saate uudiskirjast lugeda Arenguseire Keskuse ürituste ja muude tegemiste kohta.