Rohepöörde trendid ja stsenaariumid Eestis

Rohepööre_veebipilt

Uurimissuund käsitleb nii rohepöörde võimalikku majanduslikku kui ka sotsiaalset mõju, tuues esile suurimad haavatavused. Millised alternatiivsed stsenaariumid võivad Eestit rohepöörde käigus ees oodata? Kuidas võib rohepöörde käigus muutuda arusaam konkurentsivõimelisest ärikeskkonnast?

Euroopa Komisjoni teatis 11. detsembrist 2019 ütleb, et rohepööre peab samaaegselt:
– viima kasvuhoonegaaside heite vastavusse looduse sidumisvõimega;
– suurendama Euroopa majanduse konkurentsivõimet;
– kaitsma, säilitama ja suurendama EL-i looduskapitali;
– kaitsma kodanike tervist ja heaolu keskkonnaga seotud ohtude ja mõjude eest ning
– olema õiglane ja kaasav.

Süsinikuheite piisavalt kiires tempos vähendamise võimalusi Eestis on viimastel aastatel üksjagu analüüsitud, kuid jätkuvalt on mitmeid põhimõttelisi küsimusi. Kas rajada Eestisse tuumajaam või mitte, kui palju metsa raiuda, kas kasutamata maavarasid kaevandada või mitte? Suur tähtsus rohepöörde eesmärkide saavutamise seisukohast on näiteks valglinnastumisel ja isiklikul autol põhineval liikuvuskorraldusel – kas need trendid jätkuvad või õnnestub neid ümber pöörata?

Rohepööre muudab ettevõtete ärimudeleid ja sellega ka ootusi ettevõtluskeskkonnale. Teravalt kerkib ka küsimus, kuidas ja millega täita majanduses see tühimik, mis tekib jätkusuutmatute ärimudelitega ettevõtete turult väljumisest. Tõenäoliselt vajame ringmajandust soosivaid regulatsioone, head juurdepääsu rohemajanduse jaoks kriitilistele toormetele, andmete turvalist jagamist võimaldavat digitaristut jpm. Rohepöörde arenguseires otsitakse vastust küsimusele, kuidas võib arusaam konkurentsivõimelisest ettevõtluskeskkonnast rohepöörde käigus muutuda. Millised uued tegurid omandavad võtmetähtsuse?

Eelnevaga on seotud rohepöörde laiem ühiskondlik mõju ja surve ebavõrdsuse kasvuks, kui ühiskond jaguneb rohepöörde tulemusel võitvates ja kaotavates sektorites ja ettevõtetes tegutsejateks. Keskkonnamõju lülitamine toodete ja teenuste hindadesse kergitab hinnataset ja võib põhjustada toimetulekuraskusi. Kuidas jagada rohepöörde hinna maksmist õiglaselt eri ühiskonnagruppide vahel? Kuidas muuta rohepööre väärtust loovaks ka nende inimeste jaoks, kes on mures igapäevase toimetuleku pärast?

Uurimissuund käsitleb keskseid valikuid rohepöörde edasisel elluviimisel ning analüüsib, millised alternatiivsed stsenaariumid rohepöörde elluviimiseks Eestis erinevate valikute või nende kombinatsioonide korral kujunevad.

Lähtudes eelpoolnimetatud Euroopa Komisjoni teatises toodust, käsitletakse iga stsenaariumi puhul:

  • võimalikku mõju ettevõtluskeskkonnale ja majanduse konkurentsivõimele;
  • võimalikku mõju Eesti loodusressursside kasutamisele optimaalse kasutustaseme seisukohast ning
  • laiemat ühiskondlikku mõju: tulujaotusele, ebavõrdsusele jne.

Uurimissuunaga seotud uudised

Vaata veel uudiseid

Uurimissuunaga seotud videod

21.06.2023 Tea Danilov, Lauri Hussar, rohekonverentsi avasõnad
21.06.2023 Laur Kanger "Suurte siirete stsenaariumid. Millist transpordi- ja energiatulevikku Eesti eksperdid eelistavad?"
21.06.2023 Allan Niidu "Rohetuleviku olulisimad tehnoloogiad: trendid ja määramatused"
Vaata veel

Seotud üritused

01.06.2023 Arenguseire Keskuse raporti "Rohepöörde trendid ja stsenaariumid Eestis" pressiesitlus

6. juunil tutvustas Arenguseire Keskus värskelt valminud raportit “Rohepöörde trendid ja stsenaariumid Eestis”.

12.05.2023 Rohekonverents "Mis ootab Eestit rohepöörde käigus?"

Rohepöördele laia ühiskondliku toetuse kindlustamine on suur väljakutse nii Eestis kui mujal maailmas. Rohepööret nähakse ebavõrdsuse suurendaja, hinnataseme kergitaja ning konkurentsivõime langetajana. Teisalt kiirendab rohepööre tehnoloogilist arengut ja toob globaalsel turul kaasa suuri majanduslikke võimalusi. Kes võidavad rohepöörde tulemusel ning kes jäävad kaotajateks? Kuidas teha nii, et keegi ei kaotaks?

13.04.2023 Veebiseminar "Milline on Eesti inimeste keskkonnajälg ja suhtumine rohepöördesse?"

Rohepöördele laia ühiskondliku toetuse kindlustamine on poliitikakujundajate suur väljakutse nii meil kui mujal. Ülesande muudab keerulisemaks see, et rohepööre kui termin on raskesti arusaadav, samuti asjaolu, et keskkonnakahju lülitamine toodete ja teenuste hindadesse suurendab elukallidust.

Vaata veel
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.