Работа будущего

Muutused, mille toovad kaasa uued tehnoloogiad, töösuhete mitmekesisemaks ja ebamäärasemaks vormumine, võimalus teha tööd piiriüleselt ja tehnoloogia arenguga kaasnev tööturu struktuurne ümberkujunemine, on ühest küljest mõõtmatult suurendanud elatise teenimise ja eneseteostuse võimalusi…

Muutused, mille toovad kaasa uued tehnoloogiad, töösuhete mitmekesisemaks ja ebamäärasemaks vormumine, võimalus teha tööd piiriüleselt ja tehnoloogia arenguga kaasnev tööturu struktuurne ümberkujunemine, on ühest küljest mõõtmatult suurendanud elatise teenimise ja eneseteostuse võimalusi ning andnud selles vallas juurde paindlikkust, kuid teisalt hakanud tekitama ebakindlust nii töötegijate, tööandjate kui ka poliitikakujundajate hulgas.

Uurimissuuna eesmärk on näidata, milliseks võib kujuneda Eesti tööturg aastani 2035 meid peamiselt mõjutavate tegurite koosmõjul ning millised on olulisemad arengutrajektooridest väljajoonistuvad otsustuskohad juba täna.

„Tööturg 2035“ stsenaariumid on mõeldud selleks, et avardada Eestis toimuvat debatti tööturu ja majanduse arengu osas ning pakkuda arutelumaterjali, kuidas peaksime toimima, kui üks või teine areng hakkab domineerima.

Peamisteks muutujateks stsenaariumides on tehnoloogilise innovatsiooni mõju tööturu arengule ja suhtumine töörändesse Euroopa Liidus. Nende muutujate kombinatsioonis analüüsisime, milline on stsenaariumide tähendus tööhõive, ebatüüpilise töö leviku, Eesti rändemahtude ja rände struktuuri, sotsiaalkaitseriskide ja majanduskasvu perspektiivi jaoks.

Valminud materjalid:

Новости, связанные с направлением исследования

Vaata veel uudiseid
×